Hlavní obsah

financial [faɪˈnænʃəl or fɪˈ-]

Vyskytuje se v

constraint: financial/time constraintsfinanční/časová omezení

hardship: financial hardshipfinanční potíže platební neschopnost ap.

officer: financial officerfinanční referent

state: financial statefinanční situace

stringency: financial stringencyfinanční tíseň, nedostatek peněz

year: financial yearfinanční rok

majetkový: majetkové přiznánífinancial disclosure (report)

nejistota: finanční nejistotafinancial uncertainty

potíž: finanční potížefinancial difficulties

ústav: peněžní ústavfinancial institution

závazek: finanční závazkyfinancial obligations, liabilities

zdroj: zdrojesuroviny ap. resources, finance funds, financial means

ztráta: finanční ztrátyfinancial losses