Hlavní obsah

vzít

Dokonavé sloveso

 1. (uchopit rukama ap.) nehmen, ergreifen, fassenvzít do náruče kohoj-n in die Arme nehmenvzít knihu do rukydas Buch in die Hand nehmen
 2. (odejmout z držení) (ab)nehmen, wegnehmen, entnehmenvzít si životsich das Leben nehmen
 3. (někoho někam) mitnehmen
 4. (chytit se) nehmen
 5. (určitým způsobem vykonat) machen, anfassen
 6. (zvolit způsob jednání) nehmen
 7. (přijmout do vlastnictví) hernehmenhovor. herhaben, annehmen
 8. (lék, jídlo ap.) (ein)nehmen
 9. vzít (si) (přinést někam) (mit)nehmen
 10. (pochopit, vyložit si) nehmenPřijde na to, jak se to vezme.Es kommt darauf an, wie man es nimmt.
 11. (krev ap.) entziehen
 12. vzít na sebe (nabrat) (sich) nehmen, anziehen, übernehmen
 13. (peníze ap.) hernehmen
 14. hovor.(přijmout, souhlasit) annehmen
 15. hovor.(koupit) nehmen
 16. hovor.(dojmout) ergreifen
 17. (převzít - povinnost ap.) nehmen
 18. (myslí uchopit) nehmen, ziehen

Vyskytuje se v

vzít: přinést někam (mit)nehmen*vzít (si)

zasvé: zugrunde gehenvzít zasvé

zavděk: vorliebnehmen mit etw.vzít zavděk

krk: j-n umhalsenvzít koho kolem krku

objektivně: objektiv genommenobjektivně vzato

podstata: im Grunde (genommen)v podstatě (vzato)

půjčka: bei der Bank einen Kredit aufnehmenvzít si půjčku u banky

stranou: j-n beiseite nehmenvzít koho stranou

úhrnem: alles in allem genommenúhrnem vzato

v, ve: etw. in Erwägung ziehenvzít co v úvahu

vazba: j-n in Haft nehmenvzít koho do vazby

vědomí: etw. zur Kenntnis nehmenvzít na vědomí co

vzít si: Greifen Sie zu.Vezměte si.

celkově: Alles in allem...Celkově vzato...

co: Er nahm, was er tragen konnte.Vzal, co unesl.

hypotéka: eine Hypothek auf die Wohnung aufnehmenvzít si hypotéku na byt

klín: das Kind auf den Schoß nehmenvzít dítě na klín

kolem: im Großen und Ganzen/im großen Ganzen/im Grunde genommenkolem dokola vzato

mandle: j-m die Mandeln entfernenvzít komu mandle

naučení: aus etw. eine Lehre ziehenvzít si z čeho naučení

oddechový: die Auszeit nehmenvzít si oddechový čas

ponaučení: eine Lehre aus etw. ziehenvzít si z čeho ponaučení

přísně: streng genommenpřísně vzato

ruka: etw. in die Hand nehmenvzít do ruky co

s, se: etw. mitnehmenvzít co s sebou

střed: j-n in seine Mitte nehmenvzít koho do svého středu

taxík: ein Taxi nehmenvzít si taxík

ucho: den Topf an den Henkeln ergreifenvzít hrnec za ucha

za: j-n heiratenvzít si koho za ženu

zajatec: j-n als Gefangenen nehmenvzít koho jako zajatce

zkraje: Wir beginnen von Anfang an.Vezmeme to zkraje.

zpátky: die Klage zurücknehmenvzít žalobu zpátky

zpět: das Wort zurücknehmenvzít slovo zpět

žena: Er nahm sie zur Frau.Vzal si ji za ženu.

dech: Das presste ihm den Atem ab.To mu vzalo dech.

hlava: sich etw. in den Kopf setzenvzít si co do hlavy

jed: Darauf kannst du Gift nehmen.Na to můžeš vzít jed.

jiný: etw. anders anpackenvzít co z jiného konce

křídlo: j-n unter seine Fittiche nehmenvzít koho pod svá ochranná křídla

moct: Darauf kannst du Gift nehmen.Na to můžeš vzít jed.

muška: j-n aufs Korn nehmenvzít si koho na mušku

noha: die Beine unter die Arme nehmenvzít nohy na ramena

ochrana: j-n in Schutz/Obhut nehmenvzít koho pod ochranu

plachta: j-m den Wind aus den Segeln nehmenvzít komu vítr z plachet

podlaha: etw. von Grund auf nehmenvzít co od podlahy

prakticky: im Grunde genommenprakticky vzato

rameno: die Beine unter die Arme nehmenvzít nohy na ramena

špatný: etw. am falschen Ende anfassenvzít co za špatný konec

triko: etw. auf seine (eigene) Kappe nehmenvzít si co na triko

vzít se: Wie aus dem Boden gewachsen ..., Wie vom Himmel gefallen ...Kde se vzal, tu se vzal ...

zaječí: das Hasenpanier ergreifenvzít do zaječích

život: sich das Leben nehmenvzít si život

aus: das Kleid aus dem Schrank nehmenvzít šaty ze skříně

beherzigen: j-s Worte beherzigenvzít si k srdci čí slova

ergreifen: das Wort ergreifenvzít si slovo v diskusi ap.

Hand: j-n bei der Hand nehmenvzít koho za ruku dítě ap.

Kredit: bei der Bank einen Kredit aufnehmenvzít si v bance půjčku

schroff: ein schroffes Ende nehmenvzít nečekaný konec

Urlaub: Urlaub nehmenvzít si dovolenou

Arm: j-n in die Arme nehmenvzít koho do náruče

dass: Nimm eine Jacke, dass du dich nicht erkältest.Vezmi si bundu, ať se nenachladíš.

entnehmen: j-m Blut entnehmenvzít komu krev

fassen: j-n bei der Hand fassenvzít koho za ruku

feststehen: Steht schon fest, wann sie heiraten?Už je jisté, kdy se vezmou?

Gift: Gift nehmenvzít si jed otrávit se

greifen: etw. mit der Zange greifenvzít co kleštěmi

herhaben: Wo hat er so viel Geld her?Kde vzal tolik peněz?

hernehmen: Wo nehme ich Geld her?Kde vezmu peníze?

hiervon: Hiervon nahm sie zehn Stück.Z toho si vzala deset kousků.

jäh: ein jähes Ende nehmenvzít náhlý konec

Kreuz: Er nahm sein Kreuz auf sich.Vzal na sebe svůj kříž.

nehmen: ein Glas in die Hand nehmenvzít sklenici do ruky

Pfand: etw. als Pfand nehmenvzít si co jako zástavu

Pflege: ein Kind in Pflege nehmenvzít si dítě do opatrování

schmeißen: sich in ein Abendkleid schmeißenvzít si večerní šaty

Schulter: den Arm um j-s Schulter legenkoho vzít kolem ramen

so weit: So weit ist alles in Ordnung.Celkem vzato je všechno v pořádku.

spazieren: hovor., žert. ein neues Kleid spazieren führen/tragenprovětrat/vzít si na sebe nové šaty

Sturm: etw. im Sturm nehmenvzít co útokem

stürmen: přen. Als die Fans den Sänger sahen, stürmten sie die Bühne.Když fanoušci uviděli zpěváka, vzali pódium útokem.

übernehmen: Sie hat die Tasche übergenommen.Vzala tašku přes rameno.

paškál: kriticky se zaměřit j-n ins Gebet nehmenvzít na paškál, brát na paškál

umhängen: sich einen Mantel umhängenvzít si kabát

umtun: Die Hausfrau hat sich eine Schürze umgetan.Hospodyně si vzala zástěru.

unerwartet: eine unerwartete Wende nehmenvzít nečekaný obrat

unterhaken: Er hakte sich bei ihr unter.Vzal ji pod paží.

unternehmen: Er hat das Kind untergenommen.Vzal dítě pod paží.

Untersuchungshaft: j-n in Untersuchungshaft nehmenvzít koho do vyšetřovací vazby

verlassen: hovor. Verlass dich drauf!Na to můžeš vzít jed!

vornehmen: Nehmt Ihre Stühle mit vor!Vezměte si židle dopředu!

zurücknehmen: ein Angebot zurücknehmenvzít zpět nabídku

zusammennehmen: seinen Verstand zusammennehmenvzít rozum do hrsti

verschlagen: Als sie das hörte, verschlug es ihr die Sprache.Když to uslyšela, vzalo jí to řeč.