Hlavní obsah

vzít se

Vyskytuje se v

půjčka: bei der Bank einen Kredit aufnehmenvzít si půjčku u banky

vzít si: Greifen Sie zu.Vezměte si.

hypotéka: eine Hypothek auf die Wohnung aufnehmenvzít si hypotéku na byt

naučení: aus etw. eine Lehre ziehenvzít si z čeho naučení

oddechový: die Auszeit nehmenvzít si oddechový čas

ponaučení: eine Lehre aus etw. ziehenvzít si z čeho ponaučení

taxík: ein Taxi nehmenvzít si taxík

za: j-n heiratenvzít si koho za ženu

žena: Er nahm sie zur Frau.Vzal si ji za ženu.

hlava: sich etw. in den Kopf setzenvzít si co do hlavy

muška: j-n aufs Korn nehmenvzít si koho na mušku

triko: etw. auf seine (eigene) Kappe nehmenvzít si co na triko

život: sich das Leben nehmenvzít si život

beherzigen: j-s Worte beherzigenvzít si k srdci čí slova

ergreifen: das Wort ergreifenvzít si slovo v diskusi ap.

Kredit: bei der Bank einen Kredit aufnehmenvzít si v bance půjčku

Urlaub: Urlaub nehmenvzít si dovolenou

dass: Nimm eine Jacke, dass du dich nicht erkältest.Vezmi si bundu, ať se nenachladíš.

Gift: Gift nehmenvzít si jed otrávit se

Pfand: etw. als Pfand nehmenvzít si co jako zástavu

Pflege: ein Kind in Pflege nehmenvzít si dítě do opatrování

schmeißen: sich in ein Abendkleid schmeißenvzít si večerní šaty

spazieren: hovor., žert. ein neues Kleid spazieren führen/tragenprovětrat/vzít si na sebe nové šaty

vornehmen: Nehmt Ihre Stühle mit vor!Vezměte si židle dopředu!

vzít: přinést někam (mit)nehmen*vzít (si)