Hlavní obsah

naučení

Podstatné jméno, rod střední, podstatné jméno

  • die Lehrevzít si z čeho naučeníaus etw. eine Lehre ziehendoba potřebná k naučení textudie zur Aneignung des Textes notwendige Zeit

Vyskytuje se v

časem: Im Laufe der Zeit wirst du das erlernt haben.To se časem naučíš.

lekce: die Vokabeln aus der fünften Lektion lernennaučit se slovíčka z páté lekce

naučit: dem Hund Gehorsam beibringennaučit psa poslušnosti

naučit se: ein Gedicht auswendig lernennaučit se báseň zpaměti

pořádný: etwas Rechtes erlernennaučit se něco pořádného

mládí: Jung getan, alt gewohnt.Co se v mládí naučíš, ve stáří jako když najdeš.

auswendig: auswendig lernennaučit se nazpaměť

erlernbar: Diese Sprache ist leicht erlernbar.Tento jazyk se dá snadno naučit.

gehorchen: Der Hund muss gehorchen lernen.Pes se musí naučit poslouchat.

Kniff: j-n die Kniffe des Zauberns lehrennaučit koho kouzelnickým trikům

schätzen: Ich habe ihn mit der Zeit schätzen gelernt.Časem jsem se naučil vážit si ho.

naučení: aus etw. eine Lehre ziehenvzít si z čeho naučení