Hlavní obsah

lekce

Podstatné jméno, rod ženský

  1. (vyučovací hodina) die (Lehr)Stunde, die Lektiondávat lekceStunden gebenzmeškat lekcieine Stunde versäumen
  2. (kapitola v učebnici) die Lektionnaučit se slovíčka z páté lekcedie Vokabeln aus der fünften Lektion lernenúvodní lekcedie Einleitungslektion
  3. (ponaučení) die Lektiondostat důkladnou lekcieine gründliche Lektion kriegen

Vyskytuje se v

Lektion: probrat lekcieine Lektion durchnehmen

lekce: úvodní lekcedie Einleitungslektion