Hlavní obsah

hlava

Vyskytuje se v

padlý: padlý na hlavuhloupý auf den Kopf gefallen

vrtat: vrtat hlavoupůsobit starosti im Kopf herumgehen*

bolest: bolest hlavyder Kopfschmerz

k, ke, ku: od hlavy k patěvon Kopf bis Fuß

kočičí: kočičí hlavy dlažební kamenydas Katzenkopfpflaster

navrch: mít oči navrch hlavygroße Augen machen

podpěrka: podpěrka hlavydie Kopflehne

pokrývka: pokrývka hlavydie Kopfbedeckung

přijít: přijít o hlavuden Kopf verlieren

stoj: stoj na rukou/hlavěder Handstand/Kopfstand

hrnout se: Krev se hrne do hlavy.Das Blut steigt in den Kopf.

kolovat: Myšlenky mu kolují hlavou.Die Gedanken gehen in seinem Kopf um.

kroutit: kroutit hlavouden Kopf schütteln

kývat: kývat hlavou do rytmuden Kopf im Rhythmus bewegen

kývat: souhlasně kývat hlavoumit dem Kopf zustimmend nicken

mihnout se: přen. Hlavou se mu mihla zlomyslná myšlenka.Durch den Kopf fuhr ihm ein bösartiger Gedanke.

motat se: Motá se mi hlava.Mir schwindelt.

načisto: Ztratil dočista hlavu.Er hat ganz und gar den Kopf verloren.

nahrnout se: Krev se mu nahrnula do hlavy.Das Blut ist ihm in den Kopf gestiegen.

obří: obří hlavader Riesenkopf

odklonit: odklonit hlavuden Kopf abwenden

podložit: podložit hlavu polštářemden Kopf mit einem Kissen (ab)stützen

pohazovat: pohazovat hlavouden Kopf zurückwerfen

pohladit: pohladit dítě po hlavědas Kind über den Kopf streicheln

pohodit: pohodit hlavouden Kopf zurückwerfen

poranit se: Poranil se na hlavě.Er verletzte sich am Kopf.

potřást: expr. potřást hlavou nad kým/čímüber j-n/etw. den Kopf schütteln

pověsit se: pověsit se hlavou dolůsich kopfunter hängen

pracovat: pracovat rukama/hlavoumit den Händen/dem Kopf arbeiten

prášek: prášek proti bolení hlavyTablette gegen Kopfschmerzen

prohnat: prohnat komu kulku hlavouj-m eine Kugel durch den Kopf jagen

předklonit: předklonit hlavuden Kopf vorneigen

převyšovat: Převyšuje mě o hlavu.Sie überragt mich um einen Kopf.

přikývnutí: tiché přikývnutí (hlavou)stilles Kopfnicken

rojit se: přen. Rojí se mu v hlavě různorodé myšlenky.Durch seinen Kopf schwirren unterschiedliche Gedanken.

rozbitý: rozbitá hlavaaufgeschlagener Kopf

rozbolet (se): Rozbolela mě z toho hlava.Ich bekam Kopfschmerzen davon.

roztočit se: Roztočila se mu hlava.Ihm wurde plötzlich schwindlig.

řezat: řezat koho hlava nehlavaj-n krumm und lahm prügeln

sehnout: sehnout hlavuden Kopf beugen

sklonit: sklonit hlavuden Kopf senken

točit se: Točí se mi hlava.Mir schwindelt., Mir wird schwindlig.

úder: úder do hlavyder Schlag auf den Kopf

utnout: Gilotina mu uťala hlavu.Das Fallbeil schlug ihm den Kopf ab.

uzvednout: uzdvihnout činku nad hlavudie Hantel über den Kopf heben

vrtat: Jeho slova jí vrtala hlavou.Seine Worte gingen ihr im Kopf herum.

vrtět: nevěřícně vrtět hlavou nad čímüber etw. ungläubig den Kopf schütteln

vylíhnout se: V hlavě se mi vylíhl spásný nápad.Ich habe einen rettenden Plan ausgeheckt.

vystrčit: vystrčit hlavu z oknaden Kopf aus dem Fenster (st)recken

výška: ve výšce hlavyin Kopfhöhe

vytočit: vytočit hlavu do stranyden Kopf zur Seite drehen

vztyčit: Vztyčil hrdě hlavu.Er hat den Kopf stolz erhoben.

zabořit: zabořit hlavu do dlaníden Kopf in die Hände vergraben

zamotat: zamotat hlavu komuj-m den Kopf verdrehen

zamotat se: Zamotala se mi hlava.Mir wurde schwindlig., Mir schwindelte (es).

zatřást: Odmítavě zatřásl hlavou.Er hat den Kopf abweisend geschüttelt.

zavlát: Vlasy jí zavlály kolem hlavy.Das Haar wehte ihr um den Kopf.

zbláznit: Úplně mu zbláznila hlavu.Sie hat ihm den Kopf völlig verdreht.

brouk: nasadit komu brouka do hlavyj-m einen Floh ins Ohr setzen

čistý: přen. mít čistou hlavuklaren Kopf haben

dostat: dostat komu co do hlavyj-m etw. in den Kopf stopfen

horký: mít horkou hlavueinen heißen Kopf haben

chladný: zachovat si chladnou hlavueinen kühlen Kopf bewahren

chytrý: být chytrá hlavaein schlauer/kluger Kopf sein

jasný: mít jasnou hlavubei klarem Verstand sein

kde: Nevím, kde mi hlava stojí.Ich weiß nicht (mehr), wo mir der Kopf steht.

kulka: prohnat komu kulku hlavouj-m eine Kugel durch den Kopf jagen

máslo: Má máslo na hlavě.Er hat Butter auf dem Kopf.

mást: mást hlavu komuj-m den Kopf verdrehen

nalámat: Co jsem si s tím hlavy nalámal!Was habe ich mir darüber den Kopf zerbrochen!

namlátit: expr. namlátit komu co do hlavyj-m etw. in den Kopf prügeln

nechat: nechat si co projít hlavousich etw. durch den Kopf gehen lassen

omlátit: omlátit komu co o hlavuj-m etw. Akk vor die Füße werfen

opatrovat: opatrovat koho/co jako oko v hlavěj-n/etw. hüten wie seinen Augapfel

otlouct: komu co otlouct o hlavuj-m etw. um die Ohren schlagen

otřískat: otřískat komu co o hlavuj-m etw. Akk um die Ohren schlagen

poplést: poplést komu hlavuj-m den Kopf verdrehen

sláma: mít v hlavě slámuStroh im Kopf haben

splést: splést komu hlavuj-m den Kopf verdrehen

střecha: mít střechu nad hlavouein Dach über dem Kopf haben

sypat: sypat si popel na hlavusich Asche aufs Haupt streuen

utrhnout: expr. Však on ti hlavu neutrhne.Er wird dir nicht gleich den Kopf abreißen.

věšet: věšet hlavuden Kopf hängen lassen

víc: Víc hlav víc ví.Zwei Köpfe wissen mehr als einer.

vytlouct: vytlouci komu co z hlavyj-m etw. Akk aus dem Kopf schlagen

vzhůru: Ruce/Hlavu vzhůru!Hände/Kopf hoch!

zeď: jít hlavou proti zdimit dem Kopf durch die Wand rennen

ztratit: ztratit hlavuden Kopf verlieren

Haupt: das Haupt neigensklánět hlavu

Kopf: mit dem Kopf nickenpokyvovat hlavou