Hlavní obsah

vůle

Podstatné jméno, rod ženský

  1. (schopnost chtít) der Willeudělat komu co k vůlij-m etw. zuliebe tunsíla vůledie Willenskraft, die Willensstärkevůle žítder Lebenswille
  2. (právní dokument)poslední vůleletzter Wille, das Testament
  3. (úmysl) der Wille, die Absichtpři nejlepší vůlibeim besten Willen

Vyskytuje se v

síla: síla vůledie Willensstärke

oprávnit: oprávnit koho k vykonání poslední vůlej-n zur Ausführung des letzten Willens berechtigen

protivit se: protivit se čí vůlisich j-s Willen widersetzen

udělat: udělat komu co k vůlij-m etw. zu Gefallen tun

utužit: utužit vůliden Willen stärken

zlý: ze zlé vůleaus bösem Willen

dobrý: ukázat dobrou vůlieinen guten Willen zeigen

dank: dank seinem guten Willen/seines guten Willensdíky jeho dobré vůli

getreu: getreu seinem letzten Willenpodle jeho poslední vůle

Wille: den Willen haben, etw. zu tunmít vůli co udělat

Wille: seinen Willen durchsetzenprosadit svou vůli

einig(er,e,es): mit einigem guten Willens trochou dobré vůle

wider: wider j-s Willenproti vůli koho

Wille: der gute Willedobrá vůle