Hlavní obsah

dobrý

Přídavné jméno

  1. (řádný, ušlechtilý) gutdobrý příkladein gutes Beispiel
  2. (splňující určité požadavky) gut
  3. (hodnotný, kvalitní) gut
  4. (užitečný, výhodný) gutdobré bydlodas Wohlleben
  5. (laskavý, hodný) gutBuď tak dobrý!Sei so gut!
  6. (příznivý) gutmít dobrou náladugute Laune habenDobré ráno!Guten Morgen!Dobrou chuť!Guten Appetit!, Mahlzeit!

Vyskytuje se v

chuť: Dobrou chuť!Guten Appetit!

nálada: být v špatné/dobré náladěguter/schlechter Laune sein

narozeniny: Všechno nejlepší k narozeninám.Alles Gute zum Geburtstag.

noc: dát komu dobrou nocj-m gute Nacht wünschen

odpoledne: Dobré odpoledne.Guten Nachmittag.

paměť: mít dobrou paměťein gutes Gedächtnis haben

partie: být dobrá partieeine gute Partie sein

pověst: mít dobrou/špatnou pověsteinen guten/schlechten Ruf haben

případ: v nejlepším případěim besten Fall, bestenfalls

ráno: Dobré ráno!Guten Morgen!

v, ve: být v dobré náladěgut gelaunt sein, in guter Stimmung sein

večer: Dobrý večer.Guten Abend.

vůle: při nejlepší vůlibeim besten Willen

výsledek: vykazovat dobré výsledkygute Ergebnisse aufweisen

zázemí: vytvořit komu dobré zázemíj-m ein gutes Umfeld schaffen

znamení: dobré znameníein gutes Vorzeichen

být: Bylo by to tak lepší?Wäre es so besser?

dobré: Všechno dobré!Alles Gute!

dobré: říkat komu co po dobrémj-m etw. im Guten sagen

duše: Je to dobrá duše.Sie ist eine gute Seele.

dvakrát: dvakrát lepší než...doppelt so gut wie...

jméno: mít dobré/špatné jménoeinen guten/schlechten Namen haben

kamarád: dobrý kamarádein guter Freund

kondice: mít dobrou kondicieine gute Kondition haben

kvalita: zboží dobré kvalityWaren guter Qualität

lepší: Je lepší než ty.Er ist besser als du.

lepší: získat lepší pracovní místoeine bessere Arbeitsstelle bekommen

lepší: Pohybuje se jen v lepší společnosti.Er verkehrt nur in besserer Gesellschaft.

lepší: tvořit lepší průměreinen besseren Durchschnitt bilden

lepšit se: Počasí se lepší.Das Wetter bessert sich.

mít: mít dobrý platein gutes Gehalt bekommen

mít: mít dobré místoeine gute Stelle haben

mrav: mít dobré mravygute Sitten haben

nač: Nač je to dobré?Wozu ist das gut?

nápad: To je dobrý nápad.Das ist eine gute Idee.

nápodobně: Dobrou chuť! Nápodobně.Guten Appetit! Gleichfalls.

navodit: navodit dobrou atmosféruStimmung machen

nejlepší: nejlepší možné řešenídie bestmögliche Lösung

nejlepší: být nejlepší ze všechder Beste von allen sein

než: Lepší něco než nic.Besser etwas als nichts.

obživa: hledat lepší obživubesseren Unterhalt suchen

očekávat: Očekáváme dobré výkony.Wir erwarten gute Leistungen.

odlišit: Neumí odlišit dobré víno od špatného.Er kann nicht einen guten Wein von einem schlechten unterscheiden

odvést: odvést dobrou prácigute Arbeit leisten

plavec: dobrý/špatný plavecein guter/schlechter Schwimmer

počet: Je dobrý v počtech.Er ist im Rechnen gut.

počítat: počítat s lepšími výsledkymit besseren Ergebnissen rechnen

pomocník: mít dobrého/špatného pomocníkaeinen guten/schlechten Helfer haben

popřát: popřát komu dobrou nocj-m gute Nacht wünschen

pozice: mít dobrou pozicieine gute Position haben

pramen: vědět co z dobrého prameneetw. aus guter Quelle wissen

přát: přát dobrou nocgute Nacht wünschen

předhonit: Předhonil nejlepšího běžce.Er überholte den besten Läufer.

přetrvat: Dobré dílo přetrvá staletí.Ein gutes Werk überdauert Jahrhunderte.

rozpoložení: být v dobrém rozpoloženíin guter Stimmung sein

sluch: mít dobrý sluchein gutes Gehör haben

společnost: dáma z lepší společnostieine Dame aus besseren Kreisen

sršet: Srší jen dobrými nápady.Er sprüht nur so vor guten Ideen.

třetice: do třetice všeho dobréhoaller guten Dinge sind drei

udělat: udělat dobrý dojemeinen guten Eindruck machen

urvat: urvat pro sebe to nejlepšídas Beste an sich raffen

utěšit: Utěšil jeho bolest dobrým slovem.Er tröstete ihn in seinem Schmerz mit einem guten Wort.

uznat: Udělám, co uznám za dobré.Ich tue, was ich für richtig halte.

víra: udělat co v dobré vířeetw. in gutem Glauben tun

vnuknout: vnuknout komu dobrý nápadj-m eine gute Idee eingeben

vůbec: Je to jeden z nejlepších herců vůbec.Er ist einer der besten Schauspieler überhaupt.

vyhlídka: mít vyhlídku na dobré místoAussicht auf eine gute Stelle haben

vyhoupnout se: vyhoupnout se do lepší pozicein eine bessere Stellung hinaufkommen

vyjadřovací: mít dobré vyjadřovací schopnostigutes Ausdrucksvermögen haben

výkon: dobré herecké výkonygute darstellerische Leistungen, gute Schauspiel(er)leistungen

vyletět: Teplota vyletěla o dobrých 10 stupňů.Die Temperatur schnellte um gute 10 Grad empor.

vytvořit: vytvořit lepší světeine bessere Welt erschaffen

zhanobit: zhanobit dobré jméno kohoj-s guten Namen schänden

získat: získat lidi pro dobrou myšlenkuLeute für eine gute Idee gewinnen

změna: změna k lepšímueine Veränderung zum Besseren

známka: dostat dobrou známku z čehoeine gute Note in etw. bekommen

zrak: mít dobrý zrakgute Augen haben

zvlášť: zvlášť dobré jídlobesonders gutes Essen

žebříček: žebříček nejlepších hráčůdie Rangliste der besten Spieler

cena: udělat komu dobrou cenuj-m einen guten Preis machen

dělat: dělat si z koho dobrý denj-n auf die Schippe/den Arm nehmen

den: Dobrý den.Guten Tag.

dobré: Do třetice všeho dobrého.Aller guten Dinge sind drei.

dostat: dostat dobrou školueine gute Erziehung bekommen

holub: přísl. Lepší vrabec v hrsti než holub na střeše.Besser ein Spatz in der Hand als eine Taube auf dem Dach.

konec: Konec dobrý, všechno dobré.Ende gut, alles gut.

lepší: Lepší vrabec v hrsti než holub na střeše.Lieber den Spatz in der Hand, als die Taube auf dem Dach.

něco: Lepší něco než nic.Besser etwas als gar nichts.

noc: Lišky tam dávají dobrou noc.Dort sagen Fuchs und Hase einander gute Nacht.

rada: Dobrá rada nad zlato.Da ist guter Rat teuer.