Hlavní obsah

počet

Vyskytuje se v

lineárně: die linear wachsende Einwohnerzahllineárně rostoucí počet obyvatel

neomezený: eine unbegrenzte Anzahl von etw.neomezený počet čeho

obrátka: die Drehzahl pro Minutetech. počet obrátek za minutu

rozmnožit se: Die Anzahl der Diebstähle hat sich vergrößert.Počet krádeží se rozmnožil.

zredukovat: die Zahl der Arbeitnehmer reduzierenzredukovat počet zaměstnanců

zvětšit: die Zahl der Studenten vergrößernzvětšit počet studentů

vergrößern: die Zahl der Mitarbeiter vergrößernzvýšit počet spolupracovníků

počet: die Einwohnerzahlpočet obyvatel