Hlavní obsah

Menge

Die, podstatné jméno~, ~n

  1. množství, dávka, kvantum zboží ap.
  2. množství, spousta, mnoho chyb, práce ap.in der Hausaufgabe eine Menge Fehler machenudělat v domácí úloze spoustu chyb
  3. mat.množina
  4. dav, zástup, množství lidíin der Menge verschwindenzmizet v davudurch die Menge gehenproplést se davemaus der Menge tretenvystoupit z davusich unter die Menge mischenvmísit se do davu

Vyskytuje se v

mengen: sich mengenmit etw. mísit se s čím různé vůně ap.

anstehen: Heute steht eine Menge Arbeit an!Dnes je na řadě spousta práce!

durchkämpfen: Ich kämpfte mich endlich durch die Menge zum Ausgang durch.Konečně jsem se probojovala davem k východu.

erschwindeln: Er hat (sich) eine Menge Geld erschwindelt.Vyloudil (si) spoustu peněz.

Menge: in der Hausaufgabe eine Menge Fehler machenudělat v domácí úloze spoustu chyb