Hlavní obsah

dav

Podstatné jméno, rod mužský

  • die Masse, die (Volks)Mengezmizet v davuin der Volksmenge verschwinden

Vyskytuje se v

dát: dát sik jídlu, pití essen*, trinken*, při objednávce v restauraci nehmen*

dopustit: nedat dopustitnedovolit kritiku nichts kommen* lassen*

líbit: dát si líbitsich Dat gefallen* lassen*

odležet: nechat odležet, dát odležetablagern lassen*, ÖrD abliegen* lassen*

průchod: dát průchod čemuprojevit, umožnit etw. Dat freien Lauf geben

zabrat: dát zabratvysílit zu schaffen machen

záležet: dát si záležetsnažit se sich große Mühe geben*, achten

znát: dát znátprojevit erkennen* lassen*, zeigen, kundgeben*

bába: dát komu babuj-n abschlagen

bokem: dát (si) peníze bokemGeld beiseitelegen

Dán: být opilý jako Dánblau wie ein Veilchen sein

dát: dát si řícisich zu etw. bewegen lassen

dát: nedat jinaknicht anders erlauben

dát: nedat dopustit na kohoauf j-n nichts kommen lassen

najevo: dá(va)t najevo coetw. zeigen/äußern

noc: dát komu dobrou nocj-m gute Nacht wünschen

oprava: dát co do opravyetw. in Reparatur geben

pozor: dát pozor na koho/coauf j-n/etw. Acht geben

prostor: dát volný prostor čemuetw. Dat freien Raum geben

provoz: dát do provozu coetw. in Betrieb setzen

přednost: dát přednost komu/čemuj-m/etw. den Vorzug geben

příležitost: dát příležitost komuj-m die Gelegenheit geben

pusa: dát komu pusuj-m einen Kuss geben

rozhovor: dát se s kým do rozhovorumit j-m ins Gespräch kommen

znamení: dát komu znameníj-m ein Zeichen geben

bezhlavý: dát se na bezhlavý útěkHals über Kopf die Flucht ergreifen

bezpočetný: bezpočetný daveine zahllose Menschenmenge

bok: přen. dát si ruce v bokdie Hände in die Hüften stemmen

čekat: To se dalo čekat.Das war zu erwarten.

dát: dát komu penízej-m Geld geben

dát: dát život za koho/cofür j-n/etw. das Leben opfern

dát: dát na vědomí komu coj-m etw. zu verstehen geben

dát: Dej to pryč!Gib das weg!

dát: dát (si) peníze stranouGeld beiseitelegen

dát: dát komu svůj souhlasj-m seine Zustimmung geben

dát: dát komu výpověďj-m kündigen

dát: dopr. dát přednostVorfahrt gewähren

dát: dát komu co k oběduj-m etw. zum Mittagessen geben

dát: dát si k snídani koláčzum Frühstück Kuchen essen

dát: dát si po obědě kávunach dem Mittagessen einen Kaffee trinken

dát: Co ti za to dali?Wie viel hast du dafür bekommen?

dát: Kolik dáte?Wie viel geben Sie?

dát: dát komu spropitnéj-m Trinkgeld geben

dát: dát si ušít šatysich ein Kleid nähen lassen

dát: nedat na sobě nic znátsich nichts anmerken lassen

dát se: dát se do prácesich an die Arbeit machen

dát se: dát se do řeči s kýmmit j-m ins Gespräch kommen

dát se: dát se zlákatsich verlocken lassen

dát se: To se spravit.Das lässt sich reparieren.

dát se: dát se přes lesüber den Wald gehen

dražba: dát co do dražbyetw. zur Versteigerung bringen

extra: Dám to každému extra.Ich gebe es jedem extra.

gól: dát gólein Tor erzielen

hukot: hukot davuder Lärm der Menge

chladit: dát chladitkalt stellen

impulz: dát k čemu impulzetw. Dat einen Impuls geben

instrukce: dát instrukceInstruktionen ausgeben

kokos: dát komu na kokosj-m eins auf die Birne geben

lázeň: dát si horkou lázeňein heißes Bad nehmen

leda: Tady se jít leda do kina.Hier kann man höchstens ins Kino gehen.

lehký: dát komu lehký úkolj-m eine leichte Aufgabe geben

mnoho: dát mnoho užitečných tipů komuj-m viele nützliche Hinweise geben

nádavek: dát komu co nádavkemj-m etw. als Beigabe geben

nahoru: dát ruce nahorudie Hände hochnehmen

náhubek: přen., expr. dát komu náhubekj-m einen Maulkorb anlegen

nachytat: Nesmíš se dát nachytat.Du darfst dich nicht anschmieren lassen.

napříště: Napříště si dej pozor!Nächstes Mal pass auf!

nářez: dát komu pořádný nářezj-m eine Tracht Prügel verabreichen

náskok: dát komu náskokj-m Vorsprung geben

nastavit: Nastav ruku, něco ti dám!Streck deine Hand aus, ich gebe dir etwas!

nečestný: dát nečestný návrh komuj-m einen unehrlichen Vorschlag unterbreiten

noviny: dát co do novinetw. in die Zeitung geben

obálka: dát dopis do obálkyeinen Brief in den Briefumschlag stecken

očkovat: dát se očkovat proti tetanusich gegen Tetanus impfen lassen

oddálit se: Schůzka se oddálit.Das Treffen lässt sich aufschieben.

odůvodnit: To se nedá ničím odůvodnit.Das ist durch nichts zu begründen.

opačný: dát se opačným směremin die entgegengesetzte Richtung gehen

oželet: Něco takového se lehce oželet.So etwas ist leicht zu verschmerzen.

pak: Odpočinul si, pak se dal do práce.Er ruhte sich aus, dann fing er an zu arbeiten.

patřit: dát každému, co mu patříjedem geben, was ihm gehört

pekáč: dát husu na pekáčdie Gans in den Bräter legen

pohlavek: dát komu pohlavekj-m einen Klaps auf den Kopf geben

pohyb: dát se do pohybuin Bewegung kommen

pokyn: komu dát pokyn k čemuj-m eine Weisung zu etw. geben

popud: dát komu popud ke stížnostij-m Anlass zu Beschwerden geben

porce: dát si ještě jednu porcisich noch eine Portion nehmen

požehnání: dát k zahájení práce své požehnánídem Arbeitsbeginn seinen Segen geben

probít: probít si cestu davemsich den Weg durch die Menge bahnen

prosím: Ještě si dáte? – Ano prosím.Nehmen sie noch etwas? – Ja bitte.

předpokládat: To se dalo předpokládat.Das konnte man voraussetzen.