Hlavní obsah

nečestný

Přídavné jméno

  1. (nečestně jednající) unehrlich, unredlichnečestný obchodníkein unehrlicher Geschäftsmann
  2. (čin ap.) unehrlich, ehrlos, unehrenhaftdát nečestný návrh komuj-m einen unehrlichen Vorschlag unterbreiten

Vyskytuje se v

legie: Čestná legieřád die Ehrenlegion

čestný: čestné slovodas Ehrenwort

čestný: čestný titulder Ehrentitel

diplom: čestný diplomdas Ehrendiplom

kolečko: sport. čestné kolečkoder Ehrenkreis

prohlášení: čestné prohlášeníVersicherung an Eides statt, eidesstattliche Versicherung

samotestování: čestné prohlášení o provedeném samotestováníBescheinigung über die Durchführung der Selbsttestung

slovo: čestné slovodas Ehrenwort

doprovod: čestný doprovod kohoj-s Ehrengefolge

občan: koho jmenovat čestným občanemj-n zum Ehrenbürger ernennen

Ehrenwort: j-m sein Ehrenwort auf etw. Akk gebendát komu čestné slovo na co

unfair: zu unfairen Mitteln greifenpoužít nečestných prostředků