Hlavní obsah

prohlášení

Vyskytuje se v

mrtvý: die Todeserklärungpráv. prohlášení za mrtvého

programový: die Programmerklärungprogramové prohlášení

prohlášení: Versicherung an Eides statt, eidesstattliche Versicherungčestné prohlášení

umlčet: Mit dieser Äußerung hat er die Kritik verstummen lassen.Tímto prohlášením umlčel kritiku.

ausrufen: j-n als Sieger ausrufenprohlásit koho za vítěze

erklären: etw. an Eides statt erklärenmístopřísežně prohlásit co

gültig: eine Ehe für gültig erklärenprohlásit manželství za platné

Sieger: zum Sieger erklärenprohlásit vítězem

ungültig: eine Ehe für ungültig erklärenprohlásit manželství za neplatné

vorliegen: Es liegt keine neue Äußerung vor.Není vydáno žádné nové prohlášení.

prohlásit: j-n für unmündig erklärenprohlásit koho za nesvéprávného