Hlavní obsah

erklären

Sloveso

  1. vysvětlit, objasnit, vyložit učivo ap.einem Schüler ein Wort erklärenvysvětlit žákovi slovoDas lässt sich leicht an einem Beispiel erklären.To se dá lehce vysvětlit na příkladu.
  2. sich erklären vysvětlit se
  3. oznámit, vyhlásit, prohlásitj-m den Krieg erklärenvyhlásit komu válkuetw. an Eides statt erklärenmístopřísežně prohlásit co
  4. sich erklären vyjádřit se výstižně ap., prohlásit se za přítele ap.Erkläre dich deutlicher!Vyjádři se jasněji!sich mit j-m einverstanden erklärenvyjádřit komu (svůj) souhlasj-m seine Liebe erklärenvyznat komu (svou) lásku
  5. j-n für etw., zu etw. prohlásit, vyhlásit koho za co, čímj-n für schuldig erklärenprohlásit koho vinným

Vyskytuje se v

gültig: prohlásit manželství za platnéeine Ehe für gültig erklären

Krieg: vyhlásit komu válkuj-m den Krieg erklären

verbindlich: přátelsky vysvětlit komu coj-m etw. verbindlich erklären

ausführlich: co podrobně vysvětlitetw. ausführlich erklären

Beispiel: vysvětlit co na příkladuetw. an einem Beispiel erklären

paar: vysvětlit co pár slovymit ein paar Worten etw. erklären

Sieger: prohlásit vítězemzum Sieger erklären

spaßig: co vtipně vysvětlitetw. spaßig erklären

ungültig: prohlásit manželství za neplatnéeine Ehe für ungültig erklären

blíže: blíže co vysvětlit komuj-m etw. näher erklären

dostupný: vysvětlit dostupnou formouin verständlicher Form erklären

hypoteticky: hypoteticky co vysvětlitetw. hypothetisch erklären

pochopitelně: vysvětlit problém pochopitelněein Problem verständlich erklären

prohlásit: prohlásit koho za nesvéprávnéhoj-n für unmündig erklären

stav: vyhlásit výjimečný stavden Ausnahmezustand erklären

válka: vyhlásit válku komuj-m den Krieg erklären

erklären: vyhlásit komu válkuj-m den Krieg erklären