Hlavní obsah

erklären

Sloveso

  1. vysvětlit, objasnit, vyložit učivo ap.einem Schüler ein Wort erklärenvysvětlit žákovi slovoDas lässt sich leicht an einem Beispiel erklären.To se dá lehce vysvětlit na příkladu.
  2. sich erklären vysvětlit se
  3. oznámit, vyhlásit, prohlásitj-m den Krieg erklärenvyhlásit komu válkuetw. an Eides statt erklärenmístopřísežně prohlásit co
  4. sich erklären vyjádřit se výstižně ap., prohlásit se za přítele ap.Erkläre dich deutlicher!Vyjádři se jasněji!sich mit j-m einverstanden erklärenvyjádřit komu (svůj) souhlasj-m seine Liebe erklärenvyznat komu (svou) lásku
  5. j-n für etw., zu etw. prohlásit, vyhlásit koho za co, čímj-n für schuldig erklärenprohlásit koho vinným

Vyskytuje se v

gültig: eine Ehe für gültig erklärenprohlásit manželství za platné

Krieg: j-m den Krieg erklärenvyhlásit komu válku

verbindlich: j-m etw. verbindlich erklärenpřátelsky vysvětlit komu co

ausführlich: etw. ausführlich erklärenco podrobně vysvětlit

Beispiel: etw. an einem Beispiel erklärenvysvětlit co na příkladu

paar: mit ein paar Worten etw. erklärenvysvětlit co pár slovy

Sieger: zum Sieger erklärenprohlásit vítězem

spaßig: etw. spaßig erklärenco vtipně vysvětlit

ungültig: eine Ehe für ungültig erklärenprohlásit manželství za neplatné

blíže: blíže co vysvětlit komuj-m etw. näher erklären

dostupný: vysvětlit dostupnou formouin verständlicher Form erklären

hypoteticky: hypoteticky co vysvětlitetw. hypothetisch erklären

pochopitelně: vysvětlit problém pochopitelněein Problem verständlich erklären

prohlásit: prohlásit koho za nesvéprávnéhoj-n für unmündig erklären

stav: vyhlásit výjimečný stavden Ausnahmezustand erklären

válka: vyhlásit válku komuj-m den Krieg erklären