Hlavní obsah

stav

Podstatné jméno, rod mužský

  1. (všechny vlastnosti, okolnosti ap.) der Zustanddát co do původního stavuetw. in den Urzustand bringenvyhlásit výjimečný stavden Ausnahmezustand erklärenstav beztížeder Zustand der Schwerelosigkeitzdravotní stavder Gesundheitszustand
  2. (množství, kvalita v určité době) der (Be)Standstav hryder Spielstand
  3. (z hlediska manželství) der Standrodinný stavder Familienstand
  4. (povolání ap.) der Stand, der Berufsstand
  5. zast.(společenská vrstva) der Stand
  6. být v stavu (schopen) im Stande/imstande sein

Vyskytuje se v

bdělý: bdělý stavder Wachzustand

celkový: celkový zdravotní stavder Allgemeinzustand

konečný: konečný stavder Endzustand

kritický: kritický stavein kritischer Zustand

nouze: stav nouzeder Notstand

poddanský: poddanský stavder Untertanenstand

požehnaný: být v požehnaném stavuin gesegneten Umständen sein

prozatímní: prozatímní stavvorläufiger Zustand

naroveň: stavět naroveňgleichstellen

navrátit: navrátit do původního stavuin den Urzustand zurückversetzen

některý: Některý den se stavím.An irgendeinem Tag komme ich vorbei.

nenormální: nenormální stavunnormaler Zustand

nešikovně: nešikovně se stavět k čemusich bei etw. ungeschickt anstellen

odpovídající: cena vozu odpovídající jeho stavudem Wagenstand entsprechender Preis

podnapilý: být v podnapilém stavuin angetrunkenem Zustand sein

povýšit: být povýšen do rytířského stavuin den Ritterstand erhoben werden

pravděpodobný: pravděpodobný stav čehoein vermutlicher Zustand etw. Gen

diesseitig: am diesseitigen Ufer bauenstavět na tomto břehu

erheben: j-n in den Adelsstand erhebenpovýšit koho do šlechtického stavu

Zustand: in betrunkenem Zustandv podnapilém stavu

Stand: der jetzige Stand der Forschungnynější stav výzkumu

Stand: Der Garten ist in gutem Stand.Zahrádka je v dobrém stavu.

Stündchen: Sie wollte nur auf ein Stündchen kommen.Chtěla se stavit jen na chvilku.

vorbeigehen: beim Arzt/zu Hause vorbeigehenstavit se u lékaře/doma