Hlavní obsah

celkový

Přídavné jméno

  1. (týkající se celku) Gesamt-, Allgemein-, allgemeinv celkové částce...im Gesamtbetrag von...celková škodader Gesamtschadencelkový zdravotní stavder Allgemeinzustand
  2. (souhrnný, povšechný, bez podrobností) Gesamt-, allgemein, Allgemein-celkový dojemder Gesamteindruck

Vyskytuje se v

cena: der Gesamtpreiscelková cena

majetek: das Gesamtvermögencelkový majetek

odbyt: der Gesamtabsatzcelkový odbyt

výdaj: die Gesamtausgabencelkové výdaje

kapacita: die Gesamtkapazität/Teilkapazitätcelková/částečná kapacita

množství: die Gesamtmenge/anteilige Mengecelkové/dílčí množství

zrevidovat: die Gesamtkonzeption revidierenzrevidovat celkovou koncepci

ausmachen: Die Gesamtsumme macht 100 Euro aus.Celková suma činí 100 eur.

celkový: der Gesamtschadencelková škoda