Hlavní obsah

majetek

Vyskytuje se v

bezpodílový: das Gemeinschaftseigentumbezpodílový majetek

dávka: die Vermögensabgabeekon. dávka z majetku

kapitálový: das Kapitalvermögenkapitálový majetek

touha: die Habsuchttouha po majetku

movitý: bewegliche Habemovitý majetek

nemovitý: immobiler Besitznemovitý majetek

polovina: das Vermögen in/zu zwei Hälften teilenrozdělit majetek na dvě poloviny

spravovat: den Besitz der Gesellschaft verwaltenspravovat majetek společnosti

všechen, všechna, všechno: all sein Eigentumvšechen jeho majetek

unbeweglich: unbewegliche Habenemovitý majetek

Besitz: privater/staatlicher Besitzsoukromý/státní majetek

einziehen: j-s Vermögen einziehenzabavit čí majetek

noch: Er besaß weder Geld noch Gut.Neměl ani peníze, ani majetek.

majetek: bewegliches/unbewegliches Vermögenmovitý/nemovitý majetek