Hlavní obsah

dávka

Podstatné jméno, rod ženský

  1. (léku ap.) die Dosis(příděl ap.) die Rationvýraznější vedlejší účinky po první očkovací dávcestärkere Nebenwirkungen nach der ersten Impfdosisurčit dávkydie Rationen bestimmenúčinná/smrtelná dávkaeine wirksame/tödliche Dosis
  2. (informace) der Stapel
  3. (vyplácené peníze) die Leistung, die Abgabeekon. dávka z majetkudie Vermögensabgabesociální dávkydie Sozialleistungen

Vyskytuje se v

naturální: die Naturalgabennaturální dávky

nemocenský: das Krankengeldnemocenská dávka

vyočkovat: Man muss die übrig gebliebenen Dosen noch verimpfen.Musí se ještě vyočkovat zbývající dávky.

zdvojnásobený: verdoppelte Dosiszdvojnásobená dávka

Dosis: eine tödliche Dosissmrtelná dávka

verimpfen: Wir haben am Mittwoch die letzten Dosen verimpft.Ve středu jsme vyočkovali poslední dávky.

dávka: die Rationen bestimmenurčit dávky