Hlavní obsah

cena

Podstatné jméno, rod ženský

  1. (peněžní hodnota) der Preisuvést cenuden Preis anführencena za kusder Einzelpreis, der Preis pro Stückvelkoobchodní cenader Großhandelspreiscelková cenader Gesamtpreisvýprodejní cenader Ausverkaufspreis
  2. (význam, důležitost) der Wertbýt bez cenyohne Wert sein
  3. (odměna) der PreisNobelova cena míruder Friedensnobelpreis

Vyskytuje se v

akční: der Aktionspreisakční cena

etiketa: das Preisetikettetiketa s cenou

hádanka: das Preisrätselhádanka o cenu

hranice: die Preisuntergrenze/Preisobergrenzespodní/horní hranice cen

jednotný: der Einheitspreisjednotná cena

jídlo: Speisen und Getränke sind im Preis inbegriffen.Jídlo a pití je zahrnuto v ceně.

kolísání: die Preisschwankungekon. kolísání cen

kus: der Preis pro Stückekon. cena za kus

maloobchodní: der Einzelhandelspreismaloobchodní cena

nabídkový: der Angebotspreisekon. nabídková cena

pád: der Preiseinbruchpád cen

paušální: der Pauschalpreispaušální cena

pod, pode: etw. unter (dem) Preis verkaufenprodávat co pod cenou

pohyb: die Preisbewegungekon. pohyb cen

pokles: der Preisrückgangpokles cen

předplatní: der Abonnementpreispředplatní cena

putovní: der Wanderpreisputovní cena

rigidní: rigide Preiseekon. rigidní ceny

rozdíl: der Preisunterschiedrozdíl v ceně

sazebníkový: der Tarifpreissazebníková cena

směrný: der Leitpreissměrná cena

soutěž: das Preisausschreibensoutěž o ceny

spotřebitelský: der Verbraucherpreisspotřebitelská cena

útěcha: der Trostpreiscena útěchy

velkoobchodní: die Großhandelspreisevelkoobchodní ceny

výkupní: der Aufkaufpreisvýkupní cena

výprodejní: die Ausverkaufspreisevýprodejní ceny

zaváděcí: die Einführungspreisezaváděcí ceny

činit: Der Preis macht/beträgt 10 Euro.Cena činí 10 eur.

dohadovat se: über den Kaufpreis verhandelndohadovat se o ceně

dohodnout se: sich über den Preis einigendohodnout se na ceně

dolů: Die Preise gehen nach unten.Ceny klesají dolů.

doporučený: empfohlener Preisdoporučená cena

dostupný: erschwingliche Preisedostupné ceny

e-shop: die Preise im E-Shopceny v e-shopu

exkluzivní: exklusive Preiseexkluzivní ceny

extra: die extra niedrigen Preise, die Extrapreiseextra nízké ceny

hnát: die Preise in die Höhe treibenhnát ceny do výše

jít: Die Preise fallen.Ceny jdou dolů.

konečný: den endgültigen Preis etw. Gen festsetzenstanovit konečnou cenu čeho

lidový: zivile/volkstümliche Preiselidové ceny

mezi: der Preis zwischen fünf und zehn Eurocena mezi pěti a deseti eury

nárůst: der Preisanstiegnárůst cen

nízký: niedriger Preisnízká cena

odpovídající: dem Wagenstand entsprechender Preiscena vozu odpovídající jeho stavu

ověnčený: ein preisgekrönter Filmcenami ověnčený film

platný: gültige Preise/Tarifeplatné ceny/sazby

poloviční: etw. für den halben Preis kaufenkoupit co za poloviční cenu

poměr: die Relation zwischen Gehältern und Warenpreisenpoměr mezi platy a cenami zboží

porovnat: die Benzinpreise vergleichenporovnat ceny benzínu

prodat: etw. unter dem Wert verkaufenprodat co pod cenou

příznivý: günstige Preisepříznivé ceny

slevit: dem Großabnehmer 10% vom Preis nachlassenslevit velkoodběrateli 10% z ceny

snížit: Preise senken/ermäßigensnížit ceny zboží

stabilizovaný: stabilisierte Preiseekon. stabilizované ceny

strava: der Preis für Kost und Logiscena za byt a stravu

tržní: der Marktpreistržní cena

uzpůsobit: die Löhne den Preisen/an die Preise angleichenuzpůsobit platy cenám

včetně: der Preis einschließlich Verpackungcena včetně obalu

vydražit: etw. zum Mindestgebot ersteigernvydražit co za vyvolávací cenu

vyhoupnout se: Der Preis ist plötzlich gestiegen.Cena se náhle vyhoupla.

vyjednat: den Preis vereinbarenvyjednat cenu

vyletět: Die Fahrpreise schnellten empor.Ceny jízdného vyletěly nahoru.

vyšplhat (se): Die Benzinpreise kletterten am Wochenende wieder hinauf.Ceny benzinu se o víkendu zase vyšplhaly.

vyznamenat: einen Forscher mit dem Nobelpreis auszeichnenvyznamenat badatele Nobelovou cenou

zlevnit: Nach Weihnachten haben die Händler die Preise ermäßigt.Po Vánocích zlevnili obchodníci ceny.

zvednout: die Preise hebenzvednout ceny

zvýhodnit: Preise etw. Gen begünstigenzvýhodnit ceny čeho

partout: etw. partout tunco (u)dělat za každou cenu

Wert: etw. (weit) unter Wert verkaufenprodat co (hluboko) pod cenou

zu: zum halben Preisza poloviční cenu

Zuschlag: der Zuschlag zum Preispříplatek k ceně

annehmbar: j-m einen annehmbaren Preis abhandelnusmlouvat s kým přijatelnou cenu

einschließen: Das Abendessen ist im Preis eingeschlossen.Večeře je zahrnuta v ceně.

enthalten: Die Verpackung ist im Preis (mit) enthalten.Obal je zahrnut v ceně.

exklusive: Der Preis macht 10 Euro exklusive Verpackung.Cena činí 10 euro bez obalu.

fluktuieren: Die Preise fluktuieren.Ceny kolísají.

fordern: einen hohen Preis fordernpožadovat vysokou cenu

handeln: Im Sommer werden Tomaten zu viel günstigeren Preisen gehandelt als im Winter.V létě se rajčata prodávají za mnohem výhodnější ceny než v zimě.

inbegriffen: In diesem Preis ist die Mehrwertsteuer inbegriffen.Cena je včetně DPH.

je: Je weiter der Preis noch reduziert wird, umso besser.Čím více se cena ještě sníží, tím lépe.

Preis: jeden Preis für etw. zahlenzaplatit za co jakoukoli cenu

richten: Wonach richtet sich der Preis?Na čem je závislá cena?

sein: Die Preise sind in diesem Monat wieder gestiegen.Ceny tento měsíc opět stouply.

sollen: Die Preise sollen erhöht werden.Ceny mají stoupnout., Ceny se mají zvednout.

sprechen: vom Wetter/von den Preisen/über Politik sprechenmluvit o počasí/cenách/politice

steil: steile Preissenkungprudký pokles cen

vergleichen: die Preise (miteinander) vergleichenporovnat ceny

wert: Der Teppich ist 1000 Euro wert.Koberec má cenu 1000 euro.

gehen: Der erste Preis ging an Frau Meier.První cenu získala paní Meierová.

cena: der Einzelpreis, der Preis pro Stückcena za kus