Hlavní obsah

jednotný

Přídavné jméno

  1. (tvořící celek) einig, einheitlich, Einheits-Buďte jednotní.Seid einig!ekon. jednotný trheinheitlicher Markt/der Einheitsmarkt
  2. (shodný, stejný) einheitlich, Einheits-být jednotný s kým v čemmit j-m über etw. einig seinjednotná cenader Einheitspreis
  3. jednotné číslo (singulár) der Singular, die Einzahl

Vyskytuje se v

číslo: die Einzahl/Mehrzahl, der Singular/Pluralling. číslo jednotné/množné

měna: die Einheitswährungekon. jednotná měna

koncepce: eine einheitliche Konzeption habenmít jednotnou koncepci

Währung: Euro als einheitliche Währung der Europäischen Unioneuro jako jednotná měna Evropské unie

jednotný: einheitlicher Markt/der Einheitsmarktekon. jednotný trh