Hlavní obsah

společný

Přídavné jméno

  1. (kolektivní) gemeinsam, gemeinschaftlich, Gemein-bydlet ve společné domácnostiin einem gemeinsamen Haushalt wohnen
  2. (shodný) gemeinsam, gleich, Gemein-mat. společný jmenovatelder Hauptnenner

Vyskytuje se v

dělitel: největší společný dělitelgrößter gemeinsamer Teiler

jmenovatel: sčítat zlomky se společným jmenovatelemgleichnamige Brüche addieren

pohovořit (si): pohovořit si s partnerem o společné budoucnostisich mit dem Partner über die gemeinsame Zukunft unterhalten

jazyk: mluvit společným jazykemdie gleiche Sprache sprechen

Arbeit: práce na společném projektudie Arbeit an einem gemeinsamen Projekt

Berührungspunkt: Mají jen málo společného.Sie haben nur wenige Berührungspunkte.

Nenner: převést zlomky na společného jmenovateleBrüche auf einen Nenner bringen

společný: mat. společný jmenovatelder Hauptnenner

fungieren: als Schiedsrichter fungierenvykonávat funkci rozhodčího

podplacený: ein bestochener Schiedsrichterpodplacený rozhodčí

smírčí: der Friedensrichter, der Schiedsrichtersmírčí soudce