Hlavní obsah

stejný

Vyskytuje se v

pořád: Je pořád stejný.Er ist immer gleich.

ražení: Je stejného ražení jako jeho přítelkyně.Er ist von gleicher Prägung wie seine Freundin.

ročník: Jsou stejný ročník.Sie sind derselbe Jahrgang.

smýšlení: lidé stejného smýšleníMenschen gleicher Gesinnung

stáří: Byli stejného stáří.Sie waren im gleichen Alter.

způsob: stejným způsobemin gleicher Weise

loď: Jsme všichni na stejné lodi.Wir sitzen alle in einem Boot.

mince: splácet komu co stejnou mincíj-m etw. mit gleicher Münze heimzahlen

oplatit: oplatit komu co stejnou mincíj-m etw. mit gleicher Münze heimzahlen

písnička: To je stále ta stejná písnička.Es ist immer das alte Lied.

věk: být ve stejném věku jako kdoin j-s Alter sein

gleich: den Kuchen in zwölf gleiche Teile schneidenrozkrojit koláč na dvanáct stejných dílů

dort: Da und dort haben die Leute gleiche Probleme.Tu i tam mají lidé stejné problémy.