Hlavní obsah

stejně, stejno

Částice

Vyskytuje se v

být: Je stejně starý jako já.Er ist so alt wie ich.

pořád: Je pořád stejný.Er ist immer gleich.

ražení: Je stejného ražení jako jeho přítelkyně.Er ist von gleicher Prägung wie seine Freundin.

ročník: Jsou stejný ročník.Sie sind derselbe Jahrgang.

smýšlení: lidé stejného smýšleníMenschen gleicher Gesinnung

stáří: Byli stejného stáří.Sie waren im gleichen Alter.

stejně: To ti stejně nepomůže.Das hilft dir sowieso nicht.

stejný: mít stejná právagleiche Rechte haben

způsob: stejným způsobemin gleicher Weise

loď: Jsme všichni na stejné lodi.Wir sitzen alle in einem Boot.

mince: splácet komu co stejnou mincíj-m etw. mit gleicher Münze heimzahlen

oplatit: oplatit komu co stejnou mincíj-m etw. mit gleicher Münze heimzahlen

písnička: To je stále ta stejná písnička.Es ist immer das alte Lied.

věk: být ve stejném věku jako kdoin j-s Alter sein

gleich: rozkrojit koláč na dvanáct stejných dílůden Kuchen in zwölf gleiche Teile schneiden

dort: Tu i tam mají lidé stejné problémy.Da und dort haben die Leute gleiche Probleme.

ohnehin: Ten vlak přijede stejně pozdě.Der Zug kommt ohnehin zu spät.

werden: Z toho stejně nic nebude.Das/Daraus wird doch nichts!