Hlavní obsah

stejný

Vyskytuje se v

pořád: Er ist immer gleich.Je pořád stejný.

ražení: Er ist von gleicher Prägung wie seine Freundin.Je stejného ražení jako jeho přítelkyně.

ročník: Sie sind derselbe Jahrgang.Jsou stejný ročník.

smýšlení: Menschen gleicher Gesinnunglidé stejného smýšlení

stáří: Sie waren im gleichen Alter.Byli stejného stáří.

způsob: in gleicher Weisestejným způsobem

loď: Wir sitzen alle in einem Boot.Jsme všichni na stejné lodi.

mince: j-m etw. mit gleicher Münze heimzahlensplácet komu co stejnou mincí

oplatit: j-m etw. mit gleicher Münze heimzahlenoplatit komu co stejnou mincí

písnička: Es ist immer das alte Lied.To je stále ta stejná písnička.

věk: in j-s Alter seinbýt ve stejném věku jako kdo

gleich: den Kuchen in zwölf gleiche Teile schneidenrozkrojit koláč na dvanáct stejných dílů

dort: Da und dort haben die Leute gleiche Probleme.Tu i tam mají lidé stejné problémy.

stejný: gleiche Rechte habenmít stejná práva