Hlavní obsah

ročník

Podstatné jméno, rod mužský

  1. (školní stupeň) das Schuljahr, das Studienjahrukončit první ročníkerstes Studienjahr beenden
  2. (žáci stejné třídy) die Klasse, das SchuljahrPrvní ročníky mají volno.Die ersten Klassen haben frei.
  3. (rok narození) der JahrgangJsou stejný ročník.Sie sind derselbe Jahrgang.ročník šedesátder Jahrgang sechzig
  4. (vína, úrody ap.) der Jahrgangarchivní ročník vínaein Weinjahrgang aus dem Archiv
  5. (časopisu) der Jahrgangprvní ročník magazínu Sternerster Jahrgang des Magazins Stern

Vyskytuje se v

Jahrgang: Ich bin Jahrgang 1984.Jsem ročník 1984.