Hlavní obsah

gleich

Přídavné jméno

  1. stejný, identický, bez rozdílu kvalita ap.Sie sind sich in vielem gleich.Jsou si v mnohém podobní.den Kuchen in zwölf gleiche Teile schneidenrozkrojit koláč na dvanáct stejných dílů
  2. (ist) gleich mat.rovná se, (je) rovnoZehn minus drei ist gleich sieben.Deset minus tři se rovná sedmi.

Vyskytuje se v

Atemzug: zároveň, najednou, ve stejném okamžikuin einem/im selben/im gleichen Atemzug

beißen: Však on nekouše., Však on tě neukousne.Er wird (dich) schon nicht (gleich) beißen.

Ei: podobat se jeden druhému jako vejce vejcisich gleichen wie ein Ei dem andern

Elle: měřit vše stejným metremalles mit gleicher Elle messen

gleich: rovná se, (je) rovno(ist) gleich

Holz: být z jednoho/jiného těstaaus dem gleichen/anderem Holz sein

null: být skoro nulový, rovnat se nule šance ap.gleich null sein

platzen: Já (snad) prasknu! z přejedeníIch platze (gleich)!

sitzen: být na jedné lodiim gleichen Boot sitzen

Wellenlänge: být naladěn na stejnou vlnu/vlnovou délku o lidechdieselbe/die gleiche Wellenlänge haben, auf derselben/der gleichen Wellenlänge sein

darauf: hned natogleich darauf

Haar: navlas se podobat komuj-m aufs Haar gleichen

ja: Hm, jak to jen bylo!Ja, wie war das noch gleich!

abfahren: Autobus hned odjíždí.Der Bus fährt gleich ab.

Dings, Dingsbums, Dingsda: Ten - jak se vlastně jmenuje - dnes přijde také na schůzi.Der Dings - wie heißt er denn gleich - kommt heute auch zur Versammlung.

dort: Tu i tam mají lidé stejné problémy.Da und dort haben die Leute gleiche Probleme.

Ecke: bydlet (hned) za rohem blízko(gleich) um die Ecke wohnen

gleichen: Nepodobá se svému otci.Er gleicht seinem Vater nicht.

kommen: Přijdu hned.Ich komme gleich.

mir: Mně je to jedno., Je mi to jedno.Mir ist es gleich.

nachkommen: Jdi napřed, přijdu později.Geh schon voraus, ich komme gleich nach.

nebenan: Bydlí hned vedle.Er wohnt gleich nebenan.

vejce: podobat se komu/čemu jako vejce vejcij-m/etw. gleichen wie ein Ei dem anderem

hned: hned po oběděgleich nach dem Mittagessen

ihned: Přijdu ihned.Ich komme gleich.

muset: Musíš se hned rozhodnout.Du musst dich gleich entscheiden.

napoprvé: Pokus se zdařil hned napoprvé.Das Experiment gelang gleich beim ersten Mal.

nejiný: s nejiným výsledkemmit gleichem/demselben Ergebnis

podělaný: Ze všeho je hned podělaný!Er hat gleich die Hosen voll!

pořád: Je pořád stejný.Er ist immer gleich.

proslavit: Proslavil ho hned první film.Sein erster Film machte ihn gleich berühmt.

prý: Máš prý jít hned domů.Du sollst gleich nach Hause gehen.

ražení: Je stejného ražení jako jeho přítelkyně.Er ist von gleicher Prägung wie seine Freundin.

rovný: dělit dědictví rovným dílemdas Erbe zu gleichen Teilen teilen

samotný: na samotném konci vesniceam gleichen Ende des Dorfes

smýšlení: lidé stejného smýšleníMenschen gleicher Gesinnung

stáří: Byli stejného stáří.Sie waren im gleichen Alter.

stejný: mít stejná právagleiche Rechte haben

téměř: Je to téměř totéž.Es ist fast das Gleiche.

totožný: dvě totožná tělesazwei gleiche Körper

třeba: Můžeš jít třeba hned.Du kannst ruhig gleich gehen.

vytéct: Vždycky hned vyteče.Er fährt immer gleich auf.

za: za chvíligleich

zpátky: Ve vteřince jsem zpátky.Gleich bin ich wieder zurück.

Atem: jedním dechem téměř současněin einem/im selben/im gleichen Atem

způsob: stejným způsobemin gleicher Weise

zrána: Hned zrána odjíždíme.Wir fahren gleich am Morgen ab.

hotový: expr. být se vším hned hotovmit allem gleich fertig sein

jazyk: mluvit společným jazykemdie gleiche Sprache sprechen

mince: splácet komu co stejnou mincíj-m etw. mit gleicher Münze heimzahlen

oplatit: oplatit komu co stejnou mincíj-m etw. mit gleicher Münze heimzahlen

podobný: být si podobný jako vejce vejciwie ein Ei dem anderen gleichen

utrhnout: expr. Však on ti hlavu neutrhne.Er wird dir nicht gleich den Kopf abreißen.

vlas: být komu/čemu na vlas podobnýj-m/etw. aufs Haar gleichen