Hlavní obsah

hotový

Vyskytuje se v

ďábel: hotový ďábelder Teufelskerl

peníze: hotové penízedas Bargeld

postavit: Byl postaven před hotovou věc.Er wurde vor die vollendete Tatsache gestellt.

hotové: platit co hotovýmietw. mit Bargeld bezahlen

jako: To už máš jako hotové?Das nennst du fertig?

prý: Má to prý být zítra celé hotové.Es soll morgen ganz fertig sein.

že: Doufám, že budu brzy hotový.Ich hoffe, dass ich bald fertig bin.

hotové: přijít k hotovémuzum Fertigen kommen

věc: postavit koho před hotovou věcj-n vor eine vollendete Tatsache stellen

bar: Verkauf nur gegen barprodej jen za hotové

durch sein: hovor. mit einer Hausaufgabe durch seinmít hotový domácí úkol

fertig: Ist das Essen fertig?Je jídlo hotové?

Geld: bares Geldpeníze v hotovosti, hotové peníze

Sache: beschlossene Sache seinbýt hotová věc, být uzavřená záležitost

stehen: Die Aufgabe muss morgen stehen.Úkol musí být zítra hotový.