Hlavní obsah

Geld

Das, podstatné jméno~(e)s, ~er

  1. peníze mince, bankovky ap.j-m Geld borgen/schuldenpůjčit/dlužit peníze komuEr lässt sein Geld arbeiten.Nechává své peníze pracovat.bares Geldpeníze v hotovosti, hotové peníze
  2. prostředky, peníze, finance velké obnosy

Vyskytuje se v

gehen: jít/lézt do penězins Geld gehen

Geld: vydělat velké peníze(das große) Geld machen

sein: Čas jsou peníze.Zeit ist Geld.

stinken: Peníze nesmrdí.Geld stinkt nicht.

abheben: vyzvednout peníze z kontaGeld vom Konto abheben

bar: mít peníze v hotovostibares Geld haben

bei: mít u sebe hodně penězviel Geld bei sich haben

disponieren: moci disponovat peněziüber sein Geld disponieren können

hängen: lpět na penězích/životě/domověam Geld/am Leben/an der Heimat hängen

nötig: mít potřebné penízedas nötige Geld haben

all: všechny jeho penízeall sein Geld

ansprechen: Požádal mě o peníze.Er hat mich um Geld angesprochen.

Aufgabe: Dostala za úkol opatřit peníze.Sie bekam die Aufgabe, Geld zu beschaffen.

aus: Nemáme už peníze, teď je po naší cestě kolem světa.Wir haben kein Geld mehr, nun ist es aus (und vorbei) mit unserer Weltreise.

ausgehen: Došly nám peníze.Das Geld ging uns aus.

beisteuern: přispět na party peněziGeld zu einer Party beisteuern

bevor: Dokud nevyděláš dost peněz, nemůžeš si koupit auto.Bevor du nicht genügend Geld verdienst, kannst du dir kein Auto kaufen.

brauchen: potřebovat peníze na nový bytGeld für eine neue Wohnung brauchen

bringen: připravit o peníze kohoj-n um das Geld bringen

dafür: Dala za to hodně peněz.Sie hat dafür viel Geld ausgegeben.

denn: Kdo má dnes (ale) tolik peněz?Wer hat denn schon so viel Geld?

einlegen: ukládat peníze na účetGelder auf ein Konto einlegen

entwenden: odcizit z pokladny penízeaus der Kasse Geld entwenden

erschwindeln: Vyloudil (si) spoustu peněz.Er hat (sich) eine Menge Geld erschwindelt.

gebrechen: mít nedostatek penězan Geld gebrechen

Geldautomat: vybrat peníze z bankomatuGeld am Geldautomaten abheben

haben: mít hodně penězviel Geld haben

hergeben: vydat za co penízedas Geld für etw. hergeben

herhaben: Kde vzal tolik peněz?Wo hat er so viel Geld her?

hernehmen: Kde vezmu peníze?Wo nehme ich Geld her?

kein, keine: žádné peníze/žádný časkein Geld/keine Zeit

knausern: škudlit penízemit seinem Geld knausern

Koffer: kufr plný penězein Koffer voll Geld

Konto: vyzvednout si peníze z kontaGeld von einem Konto abheben

liegen: Peníze jsou uloženy v bance.Das Geld liegt auf der Bank.

mehr: Potřebujeme více peněz.Wir brauchen mehr Geld.

noch: Neměl ani peníze, ani majetek.Er besaß weder Geld noch Gut.

nutzbringend: své peníze výhodně investovatsein Geld nutzbringend investieren

pfeifen: kašlat na penízeaufs Geld pfeifen

reuen: Je mi líto peněz.Das Geld reut mich.

Sack: pytel penězpřen. ein Sack voll Geld

sonst: Okamžitě mi dej ty peníze, jinak se naštvu.Gib mir sofort das Geld, sonst werde ich böse.

sparen: spořit peníze u bankydas Geld bei einer Bank sparen

Spende: dary ve formě penězSpenden an Geld

Stange: hromada/fůra penězeine Stange Geld

stiften: přispět peněziGeld stiften

Sucht: touha po penězíchdie Sucht nach Geld

umwechseln: vyměnit peníze na hranicíchdas Geld an der Grenze umwechseln

verschließen: uschovat pod zámek penízeGeld verschließen

versehen: zaopatřit koho/se na cestu penězij-n/sich für die Reise mit Geld versehen

versorgen: zaopatřit koho penězij-n mit Geld versorgen

weder: Nemám na to ani čas, ani peníze.Ich habe dafür weder Zeit noch Geld.

wegkommen: Ve firmě se ztrácejí peníze.In der Firma kommt Geld weg.

arbeiten: nechat své peníze pracovatsein Geld arbeiten lassen

Zeit: Čas jsou peníze.Zeit ist Geld.

bokem: dát (si) peníze bokemGeld beiseitelegen

hodnota: hodnota penězder Wert des Geldes

opatrný: expr. být opatrný na peníze/na korunumit dem Geld/mit jeder Krone vorsichtig umgehen

peníze: peníze na ruku(bares) Geld auf die Hand

záruka: záruka vrácení penězdie Geld-zurück-Garantie

bankomat: vybrat peníze z bankomatuGeld am Bankautomat abheben

darovat: darovat peníze na codas Geld für etw. spenden

dát: dát komu penízej-m Geld geben

dojít: dojít si do banky pro penízeGeld von der Bank holen

falešný: falešné peníze/bankovkyfalsches Geld/falsche Banknoten

falšovat: falšovat penízedas Geld fälschen

finance: poskytnout financeGeld bereitstellen

fuč: Peníze jsou fuč.Das Geld ist futsch.

fůra: mít fůru penězeinen Batzen Geld haben

hádka: hádka o penízeein Streit ums Geld

hezký: dostávat hezké penízeschönes Geld bekommen

hlad: hlad po penězíchdie Gier nach Geld, die Geldgier

hloupost: dávat peníze za hloupostiGeld für Dummheiten ausgeben

hodně: hodně peněz/časuviel Geld/Zeit

hrát: hrát o penízeum Geld spielen

jednak: Nepojedu, nemám jednak čas, jednak peníze.Ich fahre nicht, ich hab einerseits keine Zeit, andererseits kein Geld.

kopa: kopa penězein Batzen Geld

lehce: lehce vydělané penízeleicht verdientes Geld

lézt: hovor. Leze to do peněz.Das geht ins Geld.

málo: málo penězwenig Geld

mnoho: Nemám s sebou mnoho peněz.Ich habe nicht viel Geld mit.

moře: získat moře penězeinen Haufen Geld gewinnen

nakrást (si): Nakradl si hromady peněz.Er hat sich eine Menge Geld angeeignet.

napřed: dostat peníze napředdas Geld im Voraus bekommen

něco: mít něco (málo) penězetwas Geld haben

nutně: nutně potřebovat penízedringend Geld brauchen

obíhat: Peníze obíhají.Das Geld läuft um.

ersticken: topit se v penězíchin Geld ersticken

odčerpat: odčerpat peníze z účtuGeld vom Konto abziehen

ošacení: peníze na ošacenídas Geld für die Bekleidung

podstrčit: podstrčit komu penízej-m Geld zustecken

pokladnička: ukládat peníze do pokladničkydas Geld in die Sparbüchse hinterlegen

poztrácet: poztrácet penízeGeld verlieren

prašivý: prašivé penízeschmutziges Geld

prohovořit: prohovořit za měsíc hodně penězviel Geld monatlich vertelefonieren

projíst: Všechny peníze projí.Sein ganzes Geld verfuttert er.

pryč: Všechny peníze jsou pryč.Das gesamte Geld ist fort.

přebývat: Peníze mu nepřebývají.Das Geld bleibt ihm nicht übrig.

při: mít peníze při soběGeld bei sich haben

přijít: přijít o peníze/životum das Geld/Leben kommen

rozhazovat: rozhazovat peníze za zábavuGeld für das Vergnügen vergeuden

spolknout: Vybavení spolkne spoustu peněz.Die Ausrüstung verschlingt viel Geld.

spolykat: Početná rodina spolyká spoustu peněz.Eine zahlreiche Familie verschlingt viel Geld.

štvát se: štvát se za penězidem Geld nachjagen

tolik: Závidím ti, že máš tolik peněz.Ich beneide dich, dass du so viel Geld hast.

topit se: topit se v penězíchim Geld schwimmen

ubývat: Peníze ubývají.Das Geld wird weniger.

účet: převést/vložit peníze na účetGeld auf ein Konto überweisen/einzahlen

ulít: ulít si penízeGeld bunkern

utržit: Utržil spoustu peněz za dům.Er hat viel Geld für sein Haus erlöst.

vespod: Vespod kufru má schované peníze.Unterhalb des Koffers hat sie ihr Geld versteckt.

vrátit: vrátit komu penízej-m Geld zurückgeben

vydřený: těžce vydřené penízeschwer erarbeitetes Geld

vymáčknout: vymáčknout z koho penízeGeld aus j-m herauspressen

vyměnit: vyměnit (si) penízedas Geld wechseln

vypůjčit si: vypůjčit si peníze z bankysich das Geld bei der Bank leihen

vytratit se: vytratit se s penězisich mit Geld davonmachen