Hlavní obsah

do

Předložka

  1. (dovnitř, k jádru) instrčit do kapsyin die Tasche stecken
  2. (k nějakému cíli) in, nachstoupat do kopceden Berg hinaufsteigenjet do cizinyins Ausland fahrendo Prahynach Prag
  3. (až po) bis, insvléci se do půl tělaOberkörper freimachen(až) do konce(bis) zu Endetřikrát do týdnedreimal in einer Wochedopít co do dnaetw. leer trinkendo posledního místabis auf den letzten Platz
  4. (vyjadřuje účel) zu, fürhrát do tancezum Tanz spielenchodit do prácezur Arbeit gehenvstupenka do divadladie Theaterkarte
  5. (vyj. vztah mezi dějem a předmětem) inbýt zamilovaný do dívkyin ein Mädchen verliebt sein

Vyskytuje se v

praštit: praštit do tohovyřešit něco den Stier bei den Hörnern packen, o sňatku heiraten

blázen: blázen do počítačůder Computerfreak

cesta: cesta do cizinydie Auslandsreise

cizina: volání do cizinydas Auslandsgespräch

dálka: skok do dálkyder Weitsprung

dodávka: dodávka do domuLieferung nach Hause

fronta: jít do frontysich anstellen

gala: expr. hodit se do galasich in Gala werfen

gumička: gumička do vlasůdas Haargummi, das Haargummiband

huba: nemít co do hubynichts zu Beißen haben

chod: uvést co do choduetw. in Gang setzen

jehlice: jehlice do kravatydie Krawattennadel

kompetence: náležet do čí kompetencein j-s Zuständigkeit gehören

konflikt: dostat se do konfliktu s kýmmit j-m in Konflikt geraten

kost: do morku kostíbis auf/in die Knochen

košík: výp. vložit/přidat do košíkudem Warenkorb hinzufügen, in den Warenkorb legen

krok: krok do neznámaein Schritt ins Dunkel

lázně: jet do láznízur Kur fahren

mdloba: upadnout do mdlobin Ohnmacht fallen

město: jít do městain die Stadt gehen

místo: vyprodáno do posledního místabis auf den letzten Platz ausverkauft

oprava: dát co do opravyetw. in Reparatur geben

ozdoba: ozdoba do vlasůder Haarschmuck

paměť: uložit co do pamětietw. speichern

paráda: hodit se do parádysich in Schale werfen

plášť: plášť do deštěder Regenmantel

potíž: dostat se do potížíin Schwierigkeiten geraten

prášek: prášek do pečivadas Backpulver

praxe: zavést co do praxeetw. in die Praxis umsetzen

prázdno: hledět do prázdnain die Leere schauen

prdel: Do prdele!Scheiße!

provoz: dát do provozu coetw. in Betrieb setzen

překážka: klást komu (do cesty) překážkyj-m Hindernisse (in den Weg) legen

adresář: zaznamenat si co do adresářesich etw. ins Adressbuch notieren

alobal: zabalit do alobaluin eine Alufolie (ein)wickeln

argumentovat: argumentovat pro vstup do EUfür den Beitritt zur EU argumentieren

armáda: vstoupit do armádyin die Armee eintreten

aut: zahrát míč do autueinen Ball ins Aus spielen

: zůstat až do koncebis zum Schluss bleiben

balík: svázat co do balíkuetw. bündeln

bdít: bdít dlouho do nocilange in die Nacht wachen

bok: vpadnout komu do bokuj-m in die Flanke angreifen

bořit se: bořit se do blátaim Morast einsinken

bouchat: bouchat pěstí do stolumit der Faust auf den Tisch hauen

box: zajet s autem do boxumit dem Auto in die Box fahren

brzy: jít brzy do postelefrüh ins Bett gehen

bubnovat: bubnovat prsty do stolumit den Fingern auf den Tisch trommeln

být: Je mu do zpěvu.Es ist ihm nach Singen zumute.

cíl: doběhnout do cíleans Ziel kommen

cirkus: jít do cirkusuin den Zirkus gehen

civět: civět do blbaLöcher in die Luft stieren

co do: Co do znalostí se mu nikdo nevyrovná.Was die Kenntnisse betrifft, kommt niemand an ihn heran.

čeština: přeložit co do češtinyetw. ins Tschechische übersetzen

dál: zadívat se do dáliin die Ferne schauen

daleko: vidět daleko do budoucnostiweit in die Zukunft sehen

dát se: dát se do prácesich an die Arbeit machen

dát se: dát se do řeči s kýmmit j-m ins Gespräch kommen

den: do dnešního dnebis zum heutigen Tag

denně: otevřeno denně od 8 do 12 (hodin)geöffnet täglich von acht bis zwölf (Uhr)

detail: propracovat co do detailůetw. ins Details durcharbeiten

diskuse: zapojit koho do diskusej-n in die Diskussion einbeziehen

divadlo: koupit lístek do divadlaeine Theaterkarte kaufen

dívat se: dívat se do zrcadlain den Spiegel schauen

dívat se: často se dívat do slovníkuoft im Wörterbuch nachschlagen

dloubnout: Dloubl souseda přátelsky do žeber.Er stieß den Nachbarn freundlich in die Rippen.

doběhnout: doběhnout do cíleans Ziel gelangen, am Ziel ankommen

dodat: dodat co do dvou dnůetw. binnen zwei Tagen liefern

dojít: dojít si do banky pro penízeGeld von der Bank holen

dojíždět: dojíždět do prácezur Arbeit pendeln

dokulhat (se): Dokulhal se do nemocnice.Er kam hinkend in die Klinik.

doplout: doplout do přístavuden Hafen anlaufen

dorůst: dorůst do šatůins Kleid hineinwachsen

dosadit: dosadit do vzorce čísladie Zahlen in die Formel einsetzen

dostat: dostat všechny věci do kufrualle Sachen in den Koffer kriegen

dotáhnout: dotáhnout co do konceetw. zu Ende bringen

drápat se: drápat se do kopcebergauf klettern

dražba: dát co do dražbyetw. zur Versteigerung bringen

dřepět: dřepět v práci až do večerain der Arbeit bis zum Abend hocken

dříví: přikládat dříví do kamenHolz im Ofen nachlegen

důchod: odejít do důchoduin Rente/den Ruhestand gehen

důl: fárat do doluin den Schacht einfahren

dupat: dupat do rytmuim Rhythmus stampfen, mit dem Fuß den Rhythmus stampfen

dvůr: vjet do dvorain den Hof fahren

hadovitý: hadovitý vrták do dřevader Holzschlangenbohrer

hloubka: hledět/padat/zřítit se do hloubkyin die Tiefe blicken/fallen/stürzen

hloubka: skočit do hloubkyin die Tiefe springen

hnát: hnát koho do prácej-n zur Arbeit zwingen

hnát: hnát ceny do výšedie Preise in die Höhe treiben

hnát: hnát co do extrémuetw. bis zum Extrem treiben

honem: Honem, do práce!Marsch, an die Arbeit!