Hlavní obsah

cíl

Podstatné jméno, rod mužský

  1. (místo, předmět ap.) das Zieldoběhnout do cíleans Ziel kommen
  2. (úmysl, účel) das Zielvytknout si co za cílsich etw. zum Ziel setzen

Vyskytuje se v

hod: hod na cíldas Zielwerfen

konečný: konečný cíldas Endziel

doběhnout: doběhnout do cíleans Ziel gelangen, am Ziel ankommen

dojít: dojít k cílians Ziel gelangen

dosažitelný: dosažitelný cílein erreichbares Ziel

minout: minout cíldas Ziel verfehlen

pohyblivý: střelba na pohyblivý cíldas Schießen auf ein bewegliches Ziel

přiběhnout: přiběhnout do cíleaufs Ziel zulaufen

směrovat: Svoje aktivity směruje k jednomu cíli.Seine Aktivitäten richtet er auf ein Ziel.

spět: spět k cílidem Ziel zustreben

spurtovat: spurtovat do cíleins Ziel spurten

ujasnit si: ujasnit si své cílesich über seine Ziele klar werden

vytknout: vytknout si cílsich ein Ziel setzen

vytoužený: vytoužený cílein ersehntes Ziel

vytyčit: vytyčit si cílsich ein Ziel setzen

závada: Dorazil do cíle bez závad.Er traf ohne Komplikationen im Ziel ein.

závodník: Do cíle dojeli všichni závodníci.Am Ziel sind alle Wettkämpfer angekommen.

vést: Nevede to k žádnému cíli.Es führt zu keinem Ziel.

gelangen: ans/zum Ziel gelangendorazit do cíle

heil: heil am Ziel ankommenve zdraví dorazit do cíle

Ziel: am Ziel ankommendorazit do cíle

Ziel: ins Ziel kommendoběhnout/dojet do cíle

Ziel: am Ziel vorbeischießenpřestřelit cíl

Ziel: etw. zum Ziel habenmít co za cíl

Ziel: sich langfristige Ziele setzenstanovit si dlouhodobé cíle

abbauen: Der Sportler baute kurz vor dem Ziel ab.Sportovec odpadl krátce před cílem.

ersehnen: das ersehnte Ziel erreichendosáhnout vytouženého cíle

irren: ziellos durch die Gegend irrentoulat se bez cíle krajinou

kommen: ans Ziel kommendorazit do cíle

kurz: etw. kurz vor dem Ziel aufgebenvzdát co kousek před cílem

Schuss: Der Schuss traf sein Ziel.Střela zasáhla cíl.

Ziel: mit unbekanntem Ziel abreisenodjet s neznámým cílem