Hlavní obsah

irren

Odvozená slova

Irre

Vyskytuje se v

Irre: zabloudit, ztratit sein die Irre gehen

irren: (z)mýlit se, být na omylusich irren

uns: Zmýlili jsme se.Wir haben uns geirrt.

bloudit: Bloudil pohledem po místnosti.Sein Blick irrte durch den Raum.

chybovat: Chybovat je lidské.Irren ist menschlich.

mást: Jeho chování mě mate.Sein Verhalten macht mich irre.

mýlit se: Každý se může mýlit.Jeder kann sich irren.

o: Spletl jsem se o 10 euro.Ich habe mich um 10 Euro geirrt.

splést se: splést se při výpočtusich bei der Berechnung irren

zmýlit se: Každý se může zmýlit.Jeder kann sich irren.

lidský: Chybovat je lidské.Irren ist menschlich.

plácat: plácat páté přes deváté(w)irres Zeug reden