Hlavní obsah

lidský

Přídavné jméno

  1. (týkající se lidí) Menschen-, menschlichlidské tělomenschlicher Körperlidská prácedie menschliche Arbeitlidská bytostdas Menschenwesenlidská právadie Menschenrechte
  2. (humánní) menschlichlidské zacházenímenschlicher Umgang/menschliche Behandlung

Vyskytuje se v

liga: Liga pro lidská právadie Liga für Menschenrechte

ochránce: ochránce lidských právder Menschenrechtsverteidiger

právo: lidská právadie Menschenrechte

bojovník: bojovník za lidská právader Kämpfer für die Menschenrechte

bytí: lidské bytímenschliches Sein

chybovat: Chybovat je lidské.Irren ist menschlich.

kostra: anat. lidská/zvířecí kostramenschliches Skelett/das Tierskelett

kvalita: lidské kvality.Er hat menschliche Qualitäten.

mluva: lidská mluvadie menschliche Sprache

nelidský: nelidský tresteine unmenschliche Strafe

ochraňovat: ochraňovat lidská právadie Menschenrechte schützen

organismus: lidský organismusder menschliche Organismus

potenciál: lidský potenciálmenschliches Potenzial

povaha: lidská povahadie menschliche Natur

příbytek: lidské příbytkymenschliche Behausungen

reprodukovat: Viry se reprodukují v lidském těle.Die Viren reproduzieren sich im Menschenkörper.

slabost: lidská slabostmenschliche Schwäche

úmluva: úmluva o lidských právechdie Menschenrechtskonvention

výkal: lidské/zvířecí výkalymenschliche/tierische Exkremente

síla: co je nad lidské sílyetw. geht über Menschenkräfte

Menschengestalt: ein Teufel in Menschengestaltďábel v lidské podobě

menschenmöglich: das Menschenmögliche tunudělat (vše), co je v lidských silách

Qualität: Er hat menschliche Qualitäten.lidské kvality.

irren: Irren ist menschlich.Mýlit se je lidské.