Hlavní obsah

síla

Vyskytuje se v

gravitační: die Gravitationskraftgravitační síla

odpudivý: die Abstoßungskraftodpudivá síla

odstředivý: die Zentrifugalkraft/Fliehkraftfyz. odstředivá síla

ozbrojený: bewaffnete Kräfteozbrojené síly

plošný: die Flächenkraftplošná síla

pracovní: die Arbeitskraftekon. pracovní síla

třecí: die Reibungskrafttřecí síla

tvůrčí: schöpferische Krafttvůrčí síla

úderný: die Schlagkraftvoj. úderná síla

vůle: die Willenskraft, die Willensstärkesíla vůle

zvyk: die Macht der Gewohnheitsíla zvyku

čerpat: aus etw. neue Kraft schöpfenčerpat z čeho novou sílu

chabý: matte Kräftechabé síly

motorický: motorische Kraftmotorická síla

nabrat: die Kräfte sammelnnabrat síly

napnout: die Kräfte aufbietennapnout síly

nový: neue Kräfte schöpfennačerpat nové síly

ochabovat: Ihre körperlichen und geistigen Kräfte ermatten.Její tělesné i duševní síly ochabují.

paže: Kraft in den Armen habenmít sílu v pažích

přitažlivý: die magnetische Kraft/Anziehungskraftpřitažlivá síla

roztříštit: seine Kräfte zersplitternroztříštit své síly

tříštit: seine Kräfte zersplitterntříštit své síly

ubrat: Die Krankheit hat ihm Kräfte abgenommen.Nemoc mu ubrala síly.

vypětí: unter Anspannung aller Kräftes vypětím všech sil

vzpírat se: Er stemmte sich mit aller Kraft gegen den Befehl.Vší silou se vzpíral rozkazu.

zkoncentrovat: alle Kräfte auf etw. konzentrierenzkoncentrovat veškeré síly na co

zmobilizovat: alle seine Kräfte mobilmachenzmobilizovat všechny své síly

být: (mit den Kräften) am Ende seinbýt u konce (se silami)

Gewohnheit: die Macht der Gewohnheitsíla zvyku

Hilfe: eine Hilfe einstellenzaměstnat pomocnou sílu

Kraft: j-n viel Kraft kostenstát koho mnoho sil

Macht: dunkle Mächtečerné síly

Anspannung: unter Anspannung aller Kräftes vypětím všech sil

Brisanz: die Brisanz einer Granatevýbušná síla granátu

Eigenbau: in Eigenbausvépomocí, vlastními silami

einsetzen: Er musste alle seine Kräfte einsetzen.Musel nasadit všechny své síly.

Haus halten: mit seinen Kräften haushaltenhospodařit se svými silami

menschenmöglich: das Menschenmögliche tunudělat (vše), co je v lidských silách

stark: přen. Das ist stark!Tak to je síla!, To je silný kafe!

Stärke: die militärische Stärke eines Landesvojenská síla země

Wucht: mit voller Wuchtplnou silou

gehen: Das geht über seine Kräfte.To je nad jeho síly.

síla: die Krafteinheitfyz. jednotka síly