Hlavní obsah

stark

Přídavné jménostärker, stärkst-

 1. silný muž ap.groß und stark seinbýt velký a silný
 2. pevný, zdravý, odolný srdce ap.
 3. silný, tlustý, obézní
 4. silný, tlustý, širokýein 3 cm starkes Brettprkno silné 3 cm
 5. silně, bohatě, hojně osídlený ap.
 6. početný, hojný účast ap.
 7. silný cigarety, čaj ap.
 8. výkonný, silný motor ap.
 9. schopný, šikovný žák ap.
 10. výborný, vynikající výkon ap.
 11. pořádný, silný, hrozný vítr ap.starke Schmerzen überwindenpřekonávat silné bolestistark erkältet seinbýt pořádně nachlazenýpřen. Das ist stark!Tak to je síla!, To je silný kafe!
 12. slang.supr, skvělý, perfektní film ap.

Přídavné jménostärker, stärkst-

 1. das starke Geschlecht hovor.silné pohlaví muži

Vyskytuje se v

hoffen: To doufám!, To bych prosil!Das will ich (doch stark) hoffen!

stark: silné pohlaví mužidas starke Geschlecht

behaart: být silně ochlupenýstark behaart sein

Kaffee: pít černou/horkou/silnou kávuschwarzen/heißen/starken Kaffee trinken

Konkurrenz: silná konkurenceeine starke Konkurrenz

abbrechen: Veslo se v silném proudu zlomilo.Das Ruder ist bei starkem Strom abgebrochen.

absacken: V matematice velmi polevil.Er ist in Mathematik stark abgesackt.

Akzent: mluvit se silným přízvukemmit starkem Akzent sprechen

beeindrucken: Představení na mě silně zapůsobilo.Die Vorstellung beeindruckte mich stark.

Charakter: mít slabý/silný charaktereinen schwachen/starken Charakter haben

Knochen: mít silné kostistarke Knochen haben

Recht: právo silnějšíhodas Recht des Stärkeren

Sinn: mít silný smysl pro spravedlnosteinen starken Sinn für Gerechtigkeit haben

Steigung: příkré stoupánístarke Steigung

süßen: hodně sladit coetw. stark süßen

wie: silný jako medvědstark wie ein Bär

Zug: silný tah dolůein starker Zug nach unten

pohlaví: silné pohlavídas starke Geschlecht

silný: silný kuřákein starker Raucher

sloveso: silná/slabá slovesastarke/schwache Verben

stránka: čí silná stránkaj-s starke Seite, j-s Stärke

anglický: mluvit se silným anglickým přízvukemmit starkem englischen Akzent sprechen

fixovat se: Příliš se fixuje na rodiče.Er ist zu stark auf die Eltern fixiert.

jedinec: silný jedineceine starke Einzelpersönlichkeit

konkurent: stát se silným konkurentemein starker Konkurrent werden

mráz: silný/tuhý mrázein starker/strenger Frost

nátura: mít silnou náturueine starke Natur haben

prochladnout: Silně prochladl.Er war stark erkältet.

prudce: prudce zaútočitstark angreifen

silně: silně kořeněnýstark gewürzt

sklonit se: sklonit se před silnějšímsich dem Stärkeren beugen

svištět: Venku sviští silný vítr.Draußen pfeift ein starker Wind.

toxický: vysoce toxická látkaein stark toxischer Stoff

velký: udělat velký dojem na kohoj-n stark beeindrucken

zesílit: Potlesk zesílil.Der Applaus wurde stärker.

zlomit se: Větev se v silném větru zlomila.Der Ast ist beim starken Wind abgebrochen.

kafe: To je silný kafe!Das ist ein starkes Stück!

síla: V jednotě je síla.Einigkeit macht stark.

Geschlecht: silné pohlaví mužidas starke Geschlecht