Hlavní obsah

síla

Vyskytuje se v

gravitační: gravitační síladie Gravitationskraft

odpudivý: odpudivá síladie Abstoßungskraft

odstředivý: fyz. odstředivá síladie Zentrifugalkraft/Fliehkraft

ozbrojený: ozbrojené sílybewaffnete Kräfte

plošný: plošná síladie Flächenkraft

pracovní: ekon. pracovní síladie Arbeitskraft

třecí: třecí síladie Reibungskraft

tvůrčí: tvůrčí sílaschöpferische Kraft

úderný: voj. úderná síladie Schlagkraft

vůle: síla vůledie Willenskraft, die Willensstärke

zvyk: síla zvykudie Macht der Gewohnheit

chabý: chabé sílymatte Kräfte

motorický: motorická sílamotorische Kraft

nabrat: nabrat sílydie Kräfte sammeln

napnout: napnout sílydie Kräfte aufbieten

nový: načerpat nové sílyneue Kräfte schöpfen

ochabovat: Její tělesné i duševní síly ochabují.Ihre körperlichen und geistigen Kräfte ermatten.

paže: mít sílu v pažíchKraft in den Armen haben

přitažlivý: přitažlivá síladie magnetische Kraft/Anziehungskraft

roztříštit: roztříštit své sílyseine Kräfte zersplittern

tříštit: tříštit své sílyseine Kräfte zersplittern

ubrat: Nemoc mu ubrala síly.Die Krankheit hat ihm Kräfte abgenommen.

vypětí: s vypětím všech silunter Anspannung aller Kräfte

vzpírat se: Vší silou se vzpíral rozkazu.Er stemmte sich mit aller Kraft gegen den Befehl.

zkoncentrovat: zkoncentrovat veškeré síly na coalle Kräfte auf etw. konzentrieren

zmobilizovat: zmobilizovat všechny své sílyalle seine Kräfte mobilmachen

být: být u konce (se silami)(mit den Kräften) am Ende sein

Gewohnheit: síla zvykudie Macht der Gewohnheit

Hilfe: zaměstnat pomocnou sílueine Hilfe einstellen

Kraft: stát koho mnoho silj-n viel Kraft kosten

Macht: černé sílydunkle Mächte

Anspannung: s vypětím všech silunter Anspannung aller Kräfte

Brisanz: výbušná síla granátudie Brisanz einer Granate

Eigenbau: svépomocí, vlastními silamiin Eigenbau

einsetzen: Musel nasadit všechny své síly.Er musste alle seine Kräfte einsetzen.

Haus halten: hospodařit se svými silamimit seinen Kräften haushalten

menschenmöglich: udělat (vše), co je v lidských siláchdas Menschenmögliche tun

stark: Tak to je síla!, To je silný kafe!přen. Das ist stark!

Stärke: vojenská síla zemědie militärische Stärke eines Landes

Wucht: plnou siloumit voller Wucht

gehen: To je nad jeho síly.Das geht über seine Kräfte.

síla: fyz. jednotka sílydie Krafteinheit