Hlavní obsah

síla

Vyskytuje se v

gravitační: gravitační síladie Gravitationskraft

odpudivý: odpudivá síladie Abstoßungskraft

odstředivý: fyz. odstředivá síladie Zentrifugalkraft/Fliehkraft

ozbrojený: ozbrojené sílybewaffnete Kräfte

plošný: plošná síladie Flächenkraft

pracovní: ekon. pracovní síladie Arbeitskraft

třecí: třecí síladie Reibungskraft

tvůrčí: tvůrčí sílaschöpferische Kraft

úderný: voj. úderná síladie Schlagkraft

vůle: síla vůledie Willenskraft, die Willensstärke

zvyk: síla zvykudie Macht der Gewohnheit

čerpat: čerpat z čeho novou síluaus etw. neue Kraft schöpfen

chabý: chabé sílymatte Kräfte

motorický: motorická sílamotorische Kraft

nabrat: nabrat sílydie Kräfte sammeln

napnout: napnout sílydie Kräfte aufbieten

nový: načerpat nové sílyneue Kräfte schöpfen

ochabovat: Její tělesné i duševní síly ochabují.Ihre körperlichen und geistigen Kräfte ermatten.

paže: mít sílu v pažíchKraft in den Armen haben

přitažlivý: přitažlivá síladie magnetische Kraft/Anziehungskraft

roztříštit: roztříštit své sílyseine Kräfte zersplittern

tříštit: tříštit své sílyseine Kräfte zersplittern

ubrat: Nemoc mu ubrala síly.Die Krankheit hat ihm Kräfte abgenommen.

vypětí: s vypětím všech silunter Anspannung aller Kräfte

vzpírat se: Vší silou se vzpíral rozkazu.Er stemmte sich mit aller Kraft gegen den Befehl.

zkoncentrovat: zkoncentrovat veškeré síly na coalle Kräfte auf etw. konzentrieren

zmobilizovat: zmobilizovat všechny své sílyalle seine Kräfte mobilmachen

být: být u konce (se silami)(mit den Kräften) am Ende sein

Gewohnheit: die Macht der Gewohnheitsíla zvyku

Hilfe: eine Hilfe einstellenzaměstnat pomocnou sílu

Kraft: j-n viel Kraft kostenstát koho mnoho sil

Kraft: über j-s Kräfte gehenbýt nad čí síly

Macht: dunkle Mächtečerné síly

Anspannung: unter Anspannung aller Kräftes vypětím všech sil

Brisanz: die Brisanz einer Granatevýbušná síla granátu

Eigenbau: in Eigenbausvépomocí, vlastními silami

einsetzen: Er musste alle seine Kräfte einsetzen.Musel nasadit všechny své síly.

Haus halten: mit seinen Kräften haushaltenhospodařit se svými silami

menschenmöglich: das Menschenmögliche tunudělat (vše), co je v lidských silách

stark: přen. Das ist stark!Tak to je síla!, To je silný kafe!

Stärke: die militärische Stärke eines Landesvojenská síla země

Wucht: mit voller Wuchtplnou silou

gehen: Das geht über seine Kräfte.To je nad jeho síly.