Hlavní obsah

kraft

Předložka; s 2. pád

  • z moci, podle panovníka ap.kraft eines Gesetzesz moci/podle zákonaetw. kraft seines Amtes entscheidenrozhodnout co z moci svého úřadu

Vyskytuje se v

Saft: ohne Saft und Kraftbez šťávy, nemastný neslaný

kraft: kraft eines Gesetzesz moci/podle zákona

Kraft: j-n viel Kraft kostenstát koho mnoho sil

treten: in Kraft tretenvstoupit v platnost

Anspannung: unter Anspannung aller Kräftes vypětím všech sil

einsetzen: Er musste alle seine Kräfte einsetzen.Musel nasadit všechny své síly.

Gesetz: Ein Gesetz tritt in Kraft/außer Kraft.Zákon nabývá/pozbývá platnosti.

Haus halten: mit seinen Kräften haushaltenhospodařit se svými silami

gehen: Das geht über seine Kräfte.To je nad jeho síly.

kommen: (wieder) zu Kräften kommenznovu nabít síly