Hlavní obsah

zaměstnanec

Vyskytuje se v

kmenový: ekon. kmenoví zaměstnancidas Stammpersonal

příjem: hrubý měsíční příjem zaměstnancedas Bruttomonatsgehalt des Arbeitnehmers

státní: státní zaměstnanecder Staatsangestellte

přepínat: přepínat zaměstnancedie Angestellten überfordern

redukce: redukce zaměstnancůdie Reduktion der Angestellten

vydírat: vydírat své zaměstnanceseine Angestellten ausnutzen

vyhrožovat: Vyhrožuje zaměstnancům propuštěním.Er droht den Angestellten mit Entlassung.

výpověď: dát výpověď zaměstnancidem Arbeitnehmer kündigen

zredukovat: zredukovat počet zaměstnancůdie Zahl der Arbeitnehmer reduzieren