Hlavní obsah

výpověď

Podstatné jméno, rod ženský

  1. (sdělení) die Aussageučinit výpověď o čemeine Aussage über etw. machenvýpověď pod přísahoueine eidliche Aussage
  2. (vypovězení poměru) die Kündigungdát výpověď zaměstnancidem Arbeitnehmer kündigenpodat výpověďdie Kündigung einreichen

Vyskytuje se v

jádro: ling. jádro výpovědider Aussagekern

dát: dát komu výpověďj-m kündigen

potvrdit: potvrdit čí výpověďj-s Aussage bestätigen

pravdivý: pravdivá zpráva/výpověďeine wahrheitsgetreue Nachricht/Aussage

fixieren: zanést čí výpověď do protokoluj-s Aussage in einem Protokoll fixieren

fristgemäß: komu dát výpověď ve lhůtěj-m fristgemäß kündigen

Kündigung: dát komu okamžitou výpověďj-m eine sofortige Kündigung geben

zufolge: podle jeho výpovědiseiner Aussage zufolge

Aussage: podle výpovědi svědkanach Aussage des Zeugen

belasten: Tvoje výpověď mu pravděpodobně přitížila.Deine Aussage hat ihn wahrscheinlich belastet.

beschwören: odpřisáhnout výpověď před soudemdie Aussage vor Gericht beschwören

ergeben: Tvá výpověď nedává smysl.Deine Aussage ergibt keinen Sinn.

Schock: Její výpověď mě šokovala.Ihre Kündigung war ein Schock für mich.

wirklich: skutečné výpovědi svědků neštěstíwirkliche Aussagen der Zeugen des Unglücks

výpověď: výpověď pod přísahoueine eidliche Aussage