Hlavní obsah

výpověď

Podstatné jméno, rod ženský

  1. (sdělení) die Aussageučinit výpověď o čemeine Aussage über etw. machenvýpověď pod přísahoueine eidliche Aussage
  2. (vypovězení poměru) die Kündigungdát výpověď zaměstnancidem Arbeitnehmer kündigenpodat výpověďdie Kündigung einreichen

Vyskytuje se v

jádro: ling. jádro výpovědider Aussagekern

dát: dát komu výpověďj-m kündigen

potvrdit: potvrdit čí výpověďj-s Aussage bestätigen

pravdivý: pravdivá zpráva/výpověďeine wahrheitsgetreue Nachricht/Aussage

fixieren: j-s Aussage in einem Protokoll fixierenzanést čí výpověď do protokolu

fristgemäß: j-m fristgemäß kündigenkomu dát výpověď ve lhůtě

Kündigung: j-m eine sofortige Kündigung gebendát komu okamžitou výpověď

zufolge: seiner Aussage zufolgepodle jeho výpovědi

Aussage: nach Aussage des Zeugenpodle výpovědi svědka

belasten: Deine Aussage hat ihn wahrscheinlich belastet.Tvoje výpověď mu pravděpodobně přitížila.

beschwören: die Aussage vor Gericht beschwörenodpřisáhnout výpověď před soudem

ergeben: Deine Aussage ergibt keinen Sinn.Tvá výpověď nedává smysl.

Schock: Ihre Kündigung war ein Schock für mich.Její výpověď mě šokovala.

wirklich: wirkliche Aussagen der Zeugen des Unglücksskutečné výpovědi svědků neštěstí