Hlavní obsah

Aussage

Vyskytuje se v

fixieren: j-s Aussage in einem Protokoll fixierenzanést čí výpověď do protokolu

zufolge: seiner Aussage zufolgepodle jeho výpovědi

belasten: Deine Aussage hat ihn wahrscheinlich belastet.Tvoje výpověď mu pravděpodobně přitížila.

beschwören: die Aussage vor Gericht beschwörenodpřisáhnout výpověď před soudem

Eid: unter Eid aussagenvypovídat pod přísahou

ergeben: Deine Aussage ergibt keinen Sinn.Tvá výpověď nedává smysl.

wirklich: wirkliche Aussagen der Zeugen des Unglücksskutečné výpovědi svědků neštěstí

Aussage: nach Aussage des Zeugenpodle výpovědi svědka