Hlavní obsah

Angabe

Die, podstatné jméno~, ~n

  1. údaj, informaceAngabe des Namens und des Wohnortesudání jména a bydlištěohne Angabe von Gründenbez udání důvodů
  2. sport.podáníAngabe habenmít podání

Vyskytuje se v

Gewähr: Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr.Všechny údaje jsou bez záruky.

bližší: nähere Angaben anführenuvést bližší údaje

chybný: fehlerhafte Angabenchybné údaje

nanic: Diese Angaben taugen nichts.Tyto údaje jsou nanic.

nepovinný: fakultative Angabe im Fragebogennepovinný údaj v dotazníku

neshoda: Unstimmigkeiten in den Angabenneshody v údajích

neúplný: lückenhafte Kenntnisse/unvollständige Angabenneúplné vědomosti/údaje

níže: unten genannte Angabeníže uvedený údaj

pochybnost: die Fragwürdigkeit der Angaben/Nachrichtenpochybnost údajů/zpráv

rozlišit: die Angaben des Diagramms durch die Farbe unterscheidenrozlišit údaje diagramu barvou

udání: ohne Angabe von Gründenbez udání důvodů

Angabe: Angabe des Namens und des Wohnortesudání jména a bydliště