Hlavní obsah

udání

Podstatné jméno, rod střední, podstatné jméno

  1. (oznámení policii ap.) die Anzeigehanl. die Denunziationprošetřit falešné udáníeiner falschen Anzeige nachgehen
  2. (poskytnutí údajů) die Angabebez udání důvodůohne Angabe von Gründenudání zdrojedie Quellenangabe

Vyskytuje se v

falešný: udat komu falešné jménoj-m einen falschen Namen angeben

poloha: udat svoji polohuseine Lage angeben

udat: udat adresudie Adresse angeben

Angabe: udání jména a bydlištěAngabe des Namens und des Wohnortes

angeben: To udám!Das gebe ich an!

erstatten: podat trestní oznámení na koho, udat koho policiigegen j-n Anzeige erstatten

udání: udání zdrojedie Quellenangabe