Hlavní obsah

erstatten

Sloveso

  1. j-m etw. Akk uhradit, proplatit komu co výdaje ap.
  2. užívá se jako pomocné sloveso při opisu slovesgegen j-n Anzeige erstattenpodat trestní oznámení na koho, udat koho policii

Vyskytuje se v

Bericht: podat komu zprávu o čemj-m über etw. Akk Bericht erstatten

obžaloba: vznést obžalobu proti komugegen j-n Anzeige erstatten

trestní: podat trestní oznámení na kohogegen j-n eine Strafanzeige erstatten

referát: podat referát o činnosti výborueinen Bericht über die Tätigkeit des Ausschusses erstatten

učinit: učinit trestní oznámení proti komuStrafverzeigung gegen j-n erstatten

výdaj: uhradit komu cestovní výdajej-m die Reisekosten erstatten

erstatten: podat trestní oznámení na koho, udat koho policiigegen j-n Anzeige erstatten