Hlavní obsah

učinit

Dokonavé sloveso

  • tun, machen, erstattenučinit opatřeníMaßnahmen treffenučinit trestní oznámení proti komuStrafverzeigung gegen j-n erstattenučinit chybueinen Fehler begehen

Vyskytuje se v

zadost: učinit zadostj-m/etw. Genüge tun

opatření: učinit potřebná opatřenínotwendige Maßnahmen treffen

bleskový: učinit bleskové rozhodnutíeine blitzschnelle Entscheidung treffen

domluva: učinit co po vzájemné domluvěetw. nach gegenseitiger Absprache tun

poklona: učinit komu hlubokou poklonuj-m eine tiefe Verbeugung machen

výpověď: učinit výpověď o čemeine Aussage über etw. machen

ergreifen: učinit opatřeníMaßnahmen ergreifen

gescheit: učinit rozumné rozhodnutíeine gescheite Entscheidung treffen

treffen: rozhodnout, učinit rozhodnutí o kom/čemeine Entscheidung über j-n/etw. treffen

fällen: rozhodnout, učinit rozhodnutí o kom/čemeine Entscheidung über j-n/etw. fällen

gewichtig: učinit závažné rozhodnutíeinen gewichtigen Entschluss fassen

schrecklich: učinit hrozný objeveine schreckliche Entdeckung machen

tun: Učinil, co mu přikázali.Er tat, was ihm befohlen wurde.

učinit: učinit opatřeníMaßnahmen treffen