Hlavní obsah

fällen

Sloveso

  1. kácet, porážet stromy ap.
  2. vyhlásit, oznámit rozhodnutí ap.eine Entscheidung über j-n/etw. fällenrozhodnout, učinit rozhodnutí o kom/čemein Urteil über j-n/etw. fällenvynést rozsudek nad kým/čím
  3. chem.vyloučit sůl ap.

Vyskytuje se v

Decke: komu padá všechno na hlavu, na koho všechno padáj-m fällt die Decke auf den Kopf

Fall: v každém případě, každopádněauf alle Fälle

fallen: Jablko nepadá daleko od stromu.Der Apfel fällt nicht weit vom Stamm.

Schuppe: komu spadly klapky z očíes fällt j-m wie Schuppen von den Augen

Urteil: vynést/vykonat/napadnout rozsudekein Urteil fällen/vollstrecken/anfechten

abfallen: V kuchyni toho vždycky hodně zůstane.In der Küche fällt immer viel ab.

dieser, diese, dieses: Tyto šaty se mi líbí.Dieses Kleid gefällt mir gut.

einfallen: Nic lepšího mě nenapadá.Mir fällt nichts Besseres ein.

fällen: rozhodnout, učinit rozhodnutí o kom/čemeine Entscheidung über j-n/etw. fällen

Fieber: Horečka stoupá/klesá.Das Fieber steigt/fällt.

gefallen: Jak se ti tady líbí?Wie gefällt es dir hier?

Schnee: Sníh padá/taje.Der Schnee fällt/taut.

vereinzelt: v ojedinělých případechin vereinzelten Fällen

případ: v některých případechin einigen Fällen

řada: v (celé) řadě případůin einer (ganzen) Reihe von Fällen

jednotlivý: v jednotlivých případechin einzelnen Fällen

mimo: mimo několik případůbis auf einige Fälle

nějak: To se mi nějak nelíbí.Es gefällt mir irgendwie nicht.

oba, obě: v obou případechin beiden Fällen

odpadat: Dnešní přednáška odpadá.Der heutige Vortrag fällt aus.

odpadnout: Odpolední vyučování dnes odpadne.Der Nachmittagsunterricht fällt heute aus.

sníh: Sníh padá.Der Schnee fällt.

spadat: To nespadá do jeho kompetence.Das fällt nicht in seine Kompetenz.

tady: Líbí se ti tady?Gefällt es dir hier?

tenhleten, tuhleten, tadyhleten: Líbí se ti tahleta látka?Gefällt dir dieser Stoff?

těžký: Je pro mne těžké...Es fällt mir schwer...

trknout: To trkne každého!Das fällt jedem ein!

všichni, všechny, všechna: pro všechny případyfür alle Fälle

vykácet: vykácet staré lípyalte Linden fällen

zlíbit se: Dělám si, co se mi zlíbí.Ich mache, was mir gefällt.

daleko: Jablko nepadá daleko od stromu.Der Apfel fällt nicht weit vom Stamm.

jablko: Jablko nepadá daleko od stromu.Der Apfel fällt nicht weit vom Stamm.

jáma: Kdo jinému jámu kopá, sám do ní padá.Wer andern eine Grube gräbt, fällt selbst hinein.

napadnout: Ani mě nenapadne!Das fällt mir nicht im Traume ein!

sám, sama, samo, samý: Kdo jinému jámu kopá, sám do ní padá.Wer andern eine Grube gräbt, fällt selbst hinein.

strom: pořek. Jablko nepadá daleko od stromu.Der Apfel fällt nicht weit vom Stamm.

Apfel: Jablko nepadá daleko od stromu.Der Apfel fällt nicht weit vom Stamm.