Hlavní obsah

einfallen

Slovesofällt ein, ie, i. a

  1. j-m etw. Akk napadnout/napadat koho coMir fällt nichts Besseres ein.Nic lepšího mě nenapadá.Was fällt dir (eigentlich) ein?Co si (vlastně) vůbec myslíš?, Co si to dovoluješ?
  2. j-m etw. Akk napadnout koho co, vzpomenout si na coPlötzlich fiel ihm seine Frau ein.Náhle si vzpomněl na svou ženu.
  3. spadnout, zřítit se, zbořit se budova ap.
  4. dopadat světelné paprsky ap.
  5. kniž.nastat jaro ap.
  6. přidat se, připojit se ke smíchu, zpěvu ap., vpadnout do hovoru ap.
  7. vpadnout, vtrhnout do města ap.

Vyskytuje se v

napadnout: Napadlo ho, že ...Es ist ihm eingefallen, dass ...

po: Napadlo mě to až po cestě.Es ist mir erst unterwegs eingefallen.

trknout: Nikdy mě to netrklo!Das ist mir nie eingefallen!

tu: Tu ho něco napadlo.Da ist ihm was eingefallen.

zbořit se: Hrozilo, že se dům zboří.Das Haus drohte einzufallen.

sen: To by mě ani ve snu nenapadlo.Das würde mir nicht einmal im Traum einfallen.