Hlavní obsah

einfallen

Slovesofällt ein, ie, i. a

  1. j-m etw. Akk napadnout/napadat koho coMir fällt nichts Besseres ein.Nic lepšího mě nenapadá.Was fällt dir (eigentlich) ein?Co si (vlastně) vůbec myslíš?, Co si to dovoluješ?
  2. j-m etw. Akk napadnout koho co, vzpomenout si na coPlötzlich fiel ihm seine Frau ein.Náhle si vzpomněl na svou ženu.
  3. spadnout, zřítit se, zbořit se budova ap.
  4. dopadat světelné paprsky ap.
  5. kniž.nastat jaro ap.
  6. přidat se, připojit se ke smíchu, zpěvu ap., vpadnout do hovoru ap.
  7. vpadnout, vtrhnout do města ap.

Vyskytuje se v

napadnout: Es ist ihm eingefallen, dass ...Napadlo ho, že ...

po: Es ist mir erst unterwegs eingefallen.Napadlo mě to až po cestě.

trknout: Das ist mir nie eingefallen!Nikdy mě to netrklo!

tu: Da ist ihm was eingefallen.Tu ho něco napadlo.

zbořit se: Das Haus drohte einzufallen.Hrozilo, že se dům zboří.

sen: Das würde mir nicht einmal im Traum einfallen.To by mě ani ve snu nenapadlo.