Hlavní obsah

sen

Vyskytuje se v

děsivý: děsivý sender Albtraum

hororový: hororový sender Horrortraum

kopa: kopa senader Heuhaufen

vidle: vidle na senodie Heugabel

výklad: výklad snudie Traumdeutung

kopka: kopka senader Heuhaufen, der Schochen

kupa: kupa sena/sněhuein Haufen Heu/Schnee

nereálný: nereálný svět snůeine irreale Traumwelt

procitnout: procitnout ze snuaus einem Traum aufwachen

příšerný: Zdál se mi příšerný sen.Ich hatte einen grässlichen Traum.

rozhrnout: rozhrnout senodas Heu ausbreiten

seno: sušit senodas Heu trocknen

splněný: splněný senein wahr gewordener Traum

svážet: svážet senodas Heu einfahren

uskutečňovat se: Jeho sen se nyní uskutečňuje.Sein Traum verwirklicht sich jetzt.

zjevit se: Ve snu se jí zjevil anděl.Ein Engel ist ihr im Traum erschienen.

hledat: hledat jehlu v kupce senaeine Stecknadel im Heuhaufen suchen

zlý: To je snad zlý sen!Das muss ein Albtraum sein!

Traum: procitnout ze snuaus einem Traum erwachen

aufschrecken: vytrhnout koho křikem ze snumit einem Schrei j-n aus dem Schlaf aufschrecken

aufwachen: probudit se ze snuaus einem Traum aufwachen

reißen: vytrhnout koho ze snůj-n aus den Träumen reißen

schrecken: vytrhnout se ze snuaus dem Traum schrecken

träumen: mít zlý senschlecht träumen

überlassen: oddávat se svým snůmsich seinen Träumen überlassen

sen: To by mě ani ve snu nenapadlo.Das würde mir nicht einmal im Traum einfallen.