Hlavní obsah

představa

Vyskytuje se v

představit si: představ(te) sipři upozornění ap. stell dir mal vor, stellen Sie sich vor

živý: živá představaeine lebendige Vorstellung

matný: matná představa o čemeine vage/blasse Vorstellung von etw.

neshoda: neshoda mezi představou a skutečnostíeine Diskrepanz zwischen der Vorstellung und der Realität

přibližný: přibližná představaeine grobe Vorstellung

reálný: reálná představa o čemreale Vorstellung von etw.

slučitelný: být slučitelný s představamimit den Vorstellungen vereinbar sein

utkvělý: utkvělá představaeine fixe Idee

vžitý: vžitá představaeine eingebürgerte Vorstellung

bestimmt: mít o čem jistou představuvon etw. eine bestimmte Vorstellung haben

schwelgen: opájet se představami, tonout v představáchin Vorstellungen schwelgen

Wunsch: probíhat podle představnach Wunsch verlaufen

představa: mít utkvělou představueine fixe Idee haben