Hlavní obsah

bestimmt

Přídavné jméno

  1. jistý, určitý speciálnívon etw. eine bestimmte Vorstellung habenmít o čem jistou představu
  2. jasný, přesný, zřetelný přesně vymezený, stanovenýEr muss sich bestimmter ausdrücken.Musí se vyjádřit jasněji.
  3. ling.určitý člen ap.bestimmtes Pronomenurčité zájmeno

Vyskytuje se v

Zeit: zu bestimmten Zeitenv určitých intervalech

Artikel: der (un)bestimmte Artikel(ne)určitý člen

bestimmen: über sich selbst bestimmenrozhodovat sám o sobě

eingehen: ein bestimmtes Risiko eingehenpodstoupit určité riziko

Gefühl: ein bestimmtes Gefühl unterdrücken/zeigenpotlačovat/projevovat určitý pocit

Modus: den Modus der Verhandlung bestimmenurčit způsob jednání

noch: Sie kommt bestimmt noch.Ona určitě ještě přijde.

člen: určitý členbestimmter Artikel

dávka: určit dávkydie Rationen bestimmen

hledisko: posuzovat co z určitého hlediskaetw. von einem bestimmten Gesichtspunkt aus beurteilen

určitý: ling. určitý členbestimmter Artikel

za: za určitých podmínekunter bestimmten Bedingungen

jasan: Jasan že to zvládnu.Ich schaffe es bestimmt.

los: určit koho/co losemj-n/etw. durch das Los bestimmen

program: stanovit denní programdas Tagesprogramm bestimmen

přisoudit: přisoudit člověku určité vlastnostieinem Menschen bestimmte Eigenschaften zusprechen

rozehřát: Horký čaj s rumem tě zaručeně rozehřeje.Heißer Tee mit Rum wärmt dich bestimmt durch.

rozhodně: Rozhodně!Bestimmt!

specificky: specificky stanovené podmínkyspezifisch bestimmte Bedingungen

určený: určený úkol/časbestimmte Aufgabe/Zeit

určit: určeno k okamžité spotřebězum alsbaldigen Gebrauch bestimmt

určitě: určitě odpovědětbestimmt antworten

určitě: Určitě přijde.Er wird bestimmt kommen.

určitý: dát určitou odpověďeine bestimmte Antwort geben

určitý: v určitou dobuzu einer bestimmten Zeit

však: Však já ho najdu.Ich werde ihn bestimmt finden.

zcela: zcela určitěganz bestimmt

určitý: nevědět nic určitéhonichts Bestimmtes wissen