Hlavní obsah

určitý

Přídavné jméno

  1. (přesně daný) bestimmtdát určitou odpověďeine bestimmte Antwort gebenling. určitý členbestimmter Artikel
  2. (jakýsi, nějaký) gewissdo určité mírybis zu einem gewissen Maßv určitém smyslu...im gewissen Sinne...mít určité výhrady ke komu/čemugewisse Vorbehalte gegen j-n/etw. haben
  3. (dohodnutý, stanovený) bestimmt, festgesetzt, festgelegtv určitou dobuzu einer bestimmten Zeitpracovní poměr na dobu určitoubefristetes Arbeitsverhältnis

Vyskytuje se v

člen: určitý členbestimmter Artikel

hledisko: posuzovat co z určitého hlediskaetw. von einem bestimmten Gesichtspunkt aus beurteilen

podmínka: za určitých podmínekunter gewissen Bedingungen

smlouva: pracovní smlouva na dobu určitou/neurčitouder Zeitvertrag/unbefristeter Arbeitsvertrag

za: za určitých podmínekunter bestimmten Bedingungen

číslovka: neurčité číslovkyunbestimmte Zahlwörter

neurčitý: muž neurčitého věkuein Mann von unbestimmtem Alter

přisoudit: přisoudit člověku určité vlastnostieinem Menschen bestimmte Eigenschaften zusprechen

gewiss: nevědět nic určitéhonichts Gewisses wissen

Zeit: v určitých intervalechzu bestimmten Zeiten

Artikel: (ne)určitý člender (un)bestimmte Artikel

assoziieren: spojovat si s určitou vůni pěkné vzpomínkyschöne Erinnerungen mit einem Geruch assoziieren

bestimmt: určité zájmenobestimmtes Pronomen

Dauer: na dobu neurčitouauf/für unbestimmte Dauer

eingehen: podstoupit určité rizikoein bestimmtes Risiko eingehen

Gefühl: potlačovat/projevovat určitý pocitein bestimmtes Gefühl unterdrücken/zeigen

určitý: ling. určitý členbestimmter Artikel