Hlavní obsah

jasný

Přídavné jméno

  1. (světlý, zářivý) klarjasný denein klarer Tag
  2. (zřejmý, zřetelný, srozumitelný) klar, deutlichjasná otázkaeine klare/deutliche FrageJe jasné, že...Es ist klar, dass...
  3. (schopný uvažovat) hell, klar

Vyskytuje se v

příznak: jasné/jisté příznakydeutliche/sichere Zeichen

mysl: uchovat si jasnou myslsich ein heiteres Gemüt bewahren

slunce: Je to nad slunce jasnější.Es ist sonnenklar.

deutlich: eine deutliche Ahnung habenmít jasné tušení

verstehen: Verstanden?Jasné?, Rozuměl jsi?, Rozuměli jste?

ach: Ach so, jetzt ist mir das klar!Ach tak, teď je mi to jasné!

Gemüt: ein heiteres Gemüt habenmít jasnou mysl

klar: etw. wird j-m klarco je komu jasné

logo: Das ist logo!To je jasný!

Sicht: eine gute/klare/schlechte Sichtdobrá/jasná/špatná viditelnost