Hlavní obsah

jasný

Přídavné jméno

  1. (světlý, zářivý) klarjasný denein klarer Tag
  2. (zřejmý, zřetelný, srozumitelný) klar, deutlichjasná otázkaeine klare/deutliche FrageJe jasné, že...Es ist klar, dass...
  3. (schopný uvažovat) hell, klar

Vyskytuje se v

příznak: jasné/jisté příznakydeutliche/sichere Zeichen

mysl: uchovat si jasnou myslsich ein heiteres Gemüt bewahren

slunce: Je to nad slunce jasnější.Es ist sonnenklar.

deutlich: mít jasné tušeníeine deutliche Ahnung haben

verstehen: Jasné?, Rozuměl jsi?, Rozuměli jste?Verstanden?

ach: Ach tak, teď je mi to jasné!Ach so, jetzt ist mir das klar!

Gemüt: mít jasnou myslein heiteres Gemüt haben

klar: co je komu jasnéetw. wird j-m klar

logo: To je jasný!Das ist logo!

Sicht: dobrá/jasná/špatná viditelnosteine gute/klare/schlechte Sicht

jasný: jasný denein klarer Tag